تهران ، میدان رسالت ، ابتدای خیابان سمنگان ، پلاک 570 _ تلفن: 77455812 -77806668

مقالات روانشناسی

انرژی جنسی یک انرژی الهی است

سکس الهی است.انرژی جنسی یک انرژی الهی است، انرژی خدایی است. برای همین است که این انرژی قادر است زندگی جدید خلق کند. در هم آميزى بزرگترین و اسرار آمیز ترین نیرو است. مخالفت با سکس را دور بیندازید. اگر مایل به این هستید که در زندگیتان نور عشق ببارد ، ضدیت با سکس را دور بیندازید. سکس را مسرورانه بپذیرید. قداست آن را تحسین کنید برکت آن را تحسین و تایید کنید. عمیق تر و عمیق تر در آن وارد شوید و شگفت زده خواهید شد از اینکه هر چه سکس را با قداست بیشتری بپذیرید ، مقدس تر خواهد شد. وهرچه بیشتر با آن مخالفت و ضدیت کنید (گویی که چیزی گناه آلود و کثیف است )زشت تر و گناه آلود نیز خواهد شد .
وقتی مردی به زنش نزدیک میشود ، میباید سرشار از قداست و اعجاب باشد. گویی به موجودی الهی نزدیک شده است وقتی در هنگام آمیزش جنسی دو عاشق و معشوق به هم نزدیک میشوند آنان درواقع به معبد خدا نزدیک میشوند .
این الوهیت است که در نزدیک شدن آن دو عمل میکند ، این نیروی خلاقه ی الهیست که در کار است.

پاسخ بسیاری از مشکلات جنسی

جزئیات تماس

دکتر سعید محمدزاده:

تهران ، میدان رسالت ، ابتدای خیابان سمنگان ، پلاک 570

تلفن: 77455812 -77806668

همراه: 09121464661

ایمیل : info@drmohmadzadeh.com