برگشت پذیری وازکتومی

برگشت پذیری وازکتومی(Vasovasostomy)


با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی با یک عمل جراحی میکروسکوپی ساده آمار موفقیت بالای 80% است.

پیوست ها:


درمان زود انزالی|متخصص ناتوانی جنسی|درمان میکرو پنیس|متخصص میکرو پنیس|دکتر مجرب درمان زود انزالی|وازکتومیمتخصص وازکتومی|


چاپ   ایمیل