نگاهي به مشكلات جنسي مردان وزنان

باتوجه به اين كه نيروي جنسي ورفتارهاي جنسي نقش موثري درساماندهي وضعيت فردي واجتماعي انسان ها ايفا مي كنند بايد دانست وجود موانع  ومشكلات جنسي نيز دربه هم خوردن تعادل روحي وجسمي ونيز فردي واجتماعي آنها تاثير به سزايي دارد. دراين جزوه مختصرا نگاهي به مشكلات جنسي مردان وزنان وراه حل هاي علمي آنان مي اندازيم.

مشكلات مردان كه در اينجا به آنها مي پردازيم عبارتند از :

ü     انزال زودرس

ü     اختلال درنعوظ

ü     فقدان وياكاهش ميل جنسي

ü     انزال ديررس

 

 

ü     انزال زودرس Premature ejaculation

 

انزال زودرس اغلب بخاطر آگاهي نداشتن از مكانيسم حسي ونقاط حساس بدن است دو شريك جنسي بايد يكديگررابشناسند .

اغلب اين افراد مسائل روانشناسي عمده اي ندارند بعضي ازاين دلائل عبارتند:

اضطراب ،هيجان ، تجربه هاي منفي مانند استمنا سريع وروابط جنسي نامشروع وغيره

درمان:

به كمك درمان هاي روانشناسي جنسي هشتاد تانود درصد اين مردان بهبود مي يابند.

اقدامات ديگر جهت بالا بردن زمان انزال عبارتند از :

ü     استفاده ازبيحس كننده هاي موضعي درقسمت تحتاني نزديك به سر آلت ده دقيقه قبل ازنزديكي

ü     تكنيك توقف وشرع Stop- Start technique

دراين متدمرد درمرحله نزديك انزال حركات جنسي را متوقف وپس از فروكش كردن احساس انزال حركات راادامه مي دهد واين كارچندبارتكرار مي كند وسپس اجازه مي دهد انزال صورت گيرد بااين روش فرد پس ازمدتي مي تواند زمان انزال خودرا بالا ببرد.

ü     تكنيك فشردن  Squeeze technique

 

روش فشردن دردهه ي 60 ميلادي توسط مسترزوجانسون ارائه شد. دراين متد فرد ويا شريك جنسي وي راازلحاظ جنسي به آرامي تحريك مي كند، سپس هنگامي كه فرد به نزديك لحظه انزال رسيد ،باانگشت هاي نشانه وشصت حلقه اي به دور آلت درست مي كندومحكم آنرا مي فشارد تا وقتي كه فشار جنسي فروكش كند. سپس مجددا مراحل بالا را براي سه بار تكرار مي كند ودفعه سوم اجازه انزال را مي دهند. باتكرار 1تا2 مرتبه درهفته كنترل جنسي آنها بالا مرود وزمان نزديكي را مي تواند افزايش دهند.

ü     داروها

گاهي دردرمان انزال زودرس پزشكان متخصص از داروهاي ضدافسردگي مانند كلوميپرامين، فلوكستين وغيره استفاده مي كنند.

 

  • اختلال نعوظ Erectile  dysfunction

اختلال نعوظ عبارت است : از عدم توانايي آلت تناسلي درايجاد نعوظ ياحفظ نعوظ به مدت كافي جهت انجام عمل مقاربت.

در اغلب مردها گاه گاهي اشكالات در نعوظ تجربه مي شود ولي اگرمكررا اتفاق افتد احتياج به درمان دارد.

 عوامل پزشكي كه احتمال اختلالات نعوظ راافزايش مي دهد عبارتند از:

ديابت ،بالا بودن فشارخون ،مشكلات قلبي ،عدم تعادل هورموني ، مسائل پروستات وعوارض بعضي از داروها مخصوصا داروهاي ضد فشارخون وروانگردان.

عوامل روانشناسي كه باعث اشكالات نعوظ مي شوند عبارتند از:

اضطراب افسردگي، عدم اعتماد به نفس ، سابقه سواستفاده جنسي ، اعتقادات مذهبي كه ارتباط جنسي را گناه مي دانند ، ترس از حاملگي وغيره مشكل نعوظ در حقيقت مشكل هردوجنس محسوب  مي شود چون مي تواند ازلحاظ رواني واحساس روي شريك جنسي نيز تاثير بگذارد وزن احساس كند براي مرد جذاب نيست ودرطول زمان تبديل به اضطراب گردد.

درمان:

درمرحله اول درمان شامل كشف علت اختلال وبرطرف نمودن علل زمينه اي است.درمرحله دوم استفاده ازداروهاي گشاد كننده عروق جهت افزايش جريان خون دربافت اسفنجي آلت تناسلي ودرنتيجه ايجاد نعوظ مانند سيلد نافيل ويوهمبين وغيره .نهايتا استفاده از وسايل ايجاد كننده نعوظ واستفاده از تزريقات داخل آلت.

 

  • فقدان ويا كاهش ميل جنسي

دلايل كاهش يافقدان ميل جنسي درهردوجنس عبارتند از:

ü     دلايل روانشناسي مانند هيجان ، اضطراب ،ترس از ناتواني وترس از انتقاد ، سابقه سو ءاستفاده جنسي ، مشكلات شخص بااطرافيان بخصوص همسر وبرآورده نكردن انتظارات فرد توسط شريك جنسي وغيره

ü     اختلالات هورموني

ü     افزايش مسئوليت ها وتغييرات شرايط زندگي ، فاكتور هاي زيادي درلرتباط جنسي طبيعي دخالت دارند درصورت مهيا نبودن هريك ازفاكتورهاي درارتباط جنسي اختلال وارد مي شود .افراد پرمشغله تمايلات جنسي كمي دارند يك انسان خسته بي حوصله وبي ميل جنسي مي گردد كه دراين شرايط طبيعي است .بالا رفتن سن وروند پيري نه تنها باعث تغييرات هورموني مي شود بلكه برروي مغز نيز اثر مي گذارد وباعث كاهش ميل جنسي نيز مي گردد.

درمان اين مسئله شامل برطرف نمودن مشكلات روانشناسي وعلل زمينه اي تاحد امكان مي باشد .بعضي از داروهايي كه ادعا مي شود باعث افزايش ميل جنسي مي گردند عبارتند از قطره وقرص گياهي آفروديت.

  • انزال ديررس Retarded Ejaculation

شيوع اين حالت كمتر است اين افراد براي انزال احتياج به يك تحريك شديد دارند .بسياري ازاين مردان كه درهنگام نزديكي به مرحله تنزال نمي رسند ممكن است ازطريق استمنا ياازطريق دست ويا دهاني زوج خود به مرحله انزال برسند .دلايل شايه آن عبارتند از مصرف زيادالكل ويا كوكائين واعتيادبه موادمخدر ويا استفاده از داروهاي روانگردان وضدافسردگي.

عوامل روانشناسي شامل:

اضطراب ،برآشفتگي وخشم نسبت به شريك جنسي وترس ازحاملگي .

درمان:

درمان شامل برطرف كردن عوامل روانشناسي وهمچنين آموزش دادن جهت پايين آوردن فشارهاي رواني وآموزش جهت خوشايند كردن ارتباط جنسي.

درباره مشكلات زنان بايد به اين مشكلات اشاره كرد:

  • فقدان وياكاهش ميل جنسي
  • مقاربت دردناك
  • اسپاسم عضلات صاف دهانه واژن
  • سابقه سوء استفاده جنسي وفقدان ارگاسم

 

  • فقدان ارگاسم زنان

پنجاه درصد زنان تحت هيچ روشي به ارگاسم نمي رسند وحدود بيست درصد بندرت ارگاسم  رادرحين نزديكي تجربه كرده اند اما به روش هاي ديگر ممكن است به ارگاسم برسند.

دلايل روانشناسي

تصور گناه بودن ارتباط جنسي، حيا وشرم ارتباط جنسي، استمنا ، نزديكي دردناك ، سابقه سوء استفاده جنسي وغيره

درمان

دردرمان اين افراد بايد بيشتر به فاكتور هاي احساسي توجه شود درمان شامل دادن اطلاعات وتكنيك هاي مخصوص جهت تمرين  درمنزل دراين مرحله پزشك كمك مي كند تااضطراب ويا هيجان كاهش پيدا كند همچنين براي كشه احساساتي كه دربه ارگانيسم رسيدن براي زن خوشايند است يك برنامه منحصربفرد طراحي نمايد.

 

  • سوء استفاده جنسي Trauma sexual

سوء استفاده جنسي باعث طيف وسيعي از مشكلات جنسي مي گردد ازجمله :

عدم ارگاسم ، عدم لذت ازرابطه جنسي ، ترس ، انقباض ماهيچه هاي اطراف واژن وغيره

  • انقباض ماهيچه هاي اطراف واژن Vaginismus

دراين حالت قسمتي ازعضلات صاف دهانه واژن به شكل غير اختياري دچار اسپاسم مي شوند بطوريكه نزديكي راسخت ويا غير ممكن مي سازد نزديكي توام بادرد احساس حقارت ويا احساس ترس مي باشد.

 دلايل روانشناسي شامل موارد ذيل است:

سابقه سوء استفاده جنسي دوران كودكي ، تجاوز ويا اولين تجربه جنسي دردناك ، تصور كوچك بودن واژن ، احساس ترس وگناه ازنزديكي وترس ازحاملگي وياهرگونه ترس ونگراني ديگر.

درمان :

درمان شامل آموزش هاي روانشناسي درمورد مسائل احساسي است همچنين تلاش براي بالا بردن اعتماد به تفس وآموزش اينكه علت بيشتر اين مشكلات استرس واضطراب مي باشد.

مقاربت دردناك Painful Intercourse/ Dysparenia

 زنان گاهي حين مقاربت درد راتجربه مي نمايند ولي وقتي به شكل مدام باشد بايد درمان گردد.مقاربت دردناك ممكن است نشانه اندومتريوز ، خشكي واژن ، نازك شدن ديواره واژن دراثريائسگي ، واكنش هاي حساسيت به مواد كاربردي مانند شستشودهنده ها ، مواد اسپرم كش وغيره باشد.

اگرمقاربت دردناك ماهها ويا سالها باقي بماند عوامل روانشناسي مانند استرس ،هيجان ، اضطراب درمورد نزديكي سوء استفاده جنسي وغيره دخيل باشند.

درمان:

درمان باتوجه به علت دردناك بودن مقاربت صورت مي گيرد ومثلا درخشكي واژن ارژل هاي لوبريكنت دريائسگي ازهورمون هاي استروژن مي توان استفاده نمود وغيره.

داروهاي جنسي

از آنجا كه استفاده ازداروهاي مرتبط با درمان هاي جنسي گاه استفاده هاي عمومي وغيرتجويز شده پيدا مي كنند ازميان داروهاي جنسي تحت اين عنوان دو داروي وياگرا وداروي گياهي آفروديت رامورد دقت قرار مي دهيم:

ü     سيلدنافيل Viagra

وياگرا نام تجاري داروي سيلد نافيل مي باشد. اين داروبه مرداني كه دچار اختلال نعوظ مي باشند كمك مي كند تا توانايي جنسي خود راباز يابند ودرواقع اين دارو پايه اصلي تمامي داروهايي است كه دراين زمينه دربازار دارويي وجود دارد. اين دارو به صورت قرص 1ساعت قبل از تصميم به مقاربت مصرف مي شود ودرطي يك ساعت نبايدبيش ازيك قرص مصرف شود .اين دارو به شكل قرصها........ميلي گرمي موجود است.

درمورد اغلب بيماران باقرص 50ميلي گرمي آغاز مي گردد .حتي درصورت استفاده ازوياگرا باز هم جهت ايجاد نعوظ احتياج به تحريكات فيزيكي وذهني وتمايل بيمار به ايجاد نعوظ وجود دارد.

برخي ازعوارض جانبي شايع وياگرا:

سردرد

قرمزي واحساس گرما درصورت وقسمت فوقاني

ناراحتي معده

آبريزش بيني

عطسه مكرر

تغييرات بينايي

آبي رنگ به نظر رسيدن اجسام

مواردمنع مصرف:

درصورتيكه ازنيترو گلسيرين يا داروهاي نيتراتي زير استفاده ميكنيد نبايد از وياگرا استفاده كنيد.

ايزوسوربايد مونو نيترات

قرصهايااسپري زير زباني نيترو گليسيرين

نوار ها وبرچسب هاي ترابوستي نيترو گلسيرين

اگرشما ازوياگرا استفاده مي كنيد ودچار دردقفسه سينه شديد به پزشك مراجعه كنيد.

ü      قطره  وقرص گياهي آفروديت:

آفروديت محتوي چندين گياه شامل دارچين ،خارخاسك ،زعفران وزنجبيل مي باشد مطالعات وسيعي روي اثر اين گياهان براي رفع اختلالات جنسي درسطح جهان انجام شده است مواد موثره گياهي بخصوص ساپونين واسانسها واستروئيد ها موجود دراين گياهان دربرطرف نمودن ناتواني جنسي موثر مي باشد وبا اتساع عروق آلت تجمع خون را دراين عضو زياد كرده وموجب ظهور يك عمل جنسي رضايت بخش مي شوند.

مطالعات باليني نشان مي دهند كه آفروديت موجب افزايش تعداداسپرم شده ومي تواند دربيماراني كه بعلت كمبود اسپرم دچار درجاتي ازعقيمي هستند موثر واقع شده درمطالعات باليني اثر ساپونين جداشده از خارخاسك روي اختلالات ناشي از ناتواني جنسي مورد ارزيابي قرار گرفته است واثر بخشي آن به اثبات رسيده است.

اثربخشی آفرودیت در افراد تحت مطالعه برسی شده و معلوم گردیده که حداقل در هشتاد درصد این افراد نعوظ بادوامی ایجاد می گردد همچنین نشان داده شده است که آفرودیت تعداد اسپرم را افزایش میدهد جالب توجه است که ساپونین مجزا شده از خارخاسک تولید فولیکول استیمولیت هورمون از هیپوفیز را زیاد می کند که خود باعث افزایش تعداد اسپرم می شود ساپونین پیوند رسپتورهای استروژن در هیپوتالاموس شده و از طریق واکنش پس نورد منفی تولید فولیکول استیمولیت هورمون را زیاد می کند

در بعضی افراد اختلالات جنسی همراه با اضطراب ناشی از ناتوانی انجام دهی عمل جنسی است آفرودیت قادر به برطرف کردن این اضطراب بوده موجب آرامش و اعتماد به نفس می شود

موارد احتیاط و منع مصرف

بیماران قلبی  بیمارانی که اخیرا مبتلا به سکته قلبی شده اند  در مصرف این دارو باید احتیاط کنند

عوارض جانبی

عوارض جانبی بیمارانی که نسبت به اسانس های گیاهی حساسیت دارند باید این دارو را با احتیاط مصرف کنند در کمتر از یک درصد بیماران عدم تحمل گوارشی  سردرد مختصر و برافروختگی صورت گزارش شده است

مقدار مصرف:

مقدار مصرف قطره به میزان ۵۰ تا۶۰ قطره ۳ بار در  روز در یک فنجان آب قند بعد از غذا میل شود   قرص به میزان یک قرص ۳ بار در روز بعد از غذا میل شود  آفرودیت را می توان برای حصول نتیجه بهتر مستمر مصرف نمود

 

 پیوست ها:


دکتر خوب درمان انزال زود رس|متخصص میکرو پنیس|درمان عدم نعوظ|افزایش میل جنسی|برگشت پذیری وازکتومی|وازکتومی|