واکسن هپاتیت ب

واکسن هپاتیت ب(Hepatitis B Vaccine)


واکسن هپاتيت را بايد در سه نوبت ماهانه تزريق کرد (۰- ۱- ۶). با توجه به شيوع بيماری در شهرهای پر جمعيت مانند تهران تزريق واکسن الزامی است. افرادی که قبل از سال 1372 بدنيا آمده اند اين واکسن را تزريق نکرده اند و خود بايد به مراکز معتبر مراجعه نمايند.

راه های انتقال : خون، تماس جنسی، مادر به کودک، پوست، تنفس و بزاق.

جهت تهيه واکسن هپاتيت ميتوانيد به مطب مراجعه کنيد.

﴿ پيشگيری رﺃس همه درمانهاست. امام جعفر صادق (ع)﴾

 

 

پیوست ها:


درمان اختلالات جنسی|متخصص میکرو پنیس|متخصص وازکتومی|دکتر خوب درمان انزال زود رس|درمان مشکلات جنسی|درمان زود انزالی|


چاپ   ایمیل