اندام تناسلی زن :اندام تناسلی زن و مشکلات آن

اندام تناسلی زن،ساختارهاي داخلي دستگاه تناسلي زن (تخمدان ها، لوله هاي حمل تخمك، رحم و مهبل) در يك سوم پاييني شكم قرار دارند.

تخمدان ها، حاوي فوليكول هايي هستند كه تخمك ها (سلول هايي كه با اسپرم مرد تركيب شده، نوزاد ايجاد مي كنند) را در خود نگه مي دارند.

هر ماه يك تخمك بالغ شده، از تخمدان رها مي شود؛ شيپور (فيمبريا) تخمك را به داخل لوله حمل تخمك هدايت مي كند و از آنجا تخمك به طرف رحم رانده مي شود.

" مهبل " كه مسيري با جداره ی عضلاني است، ارتباط رحم را با خارج بدن برقرار        مي سازد.

ساختارهاي خارجي كه مجموعاً " فرج " نام دارند، شامل كليتوريس حساس و چين هاي پوستي به نام " لب " هستند كه ورودي مهبل و پيشابراه را محافظت مي كنند.

غدد " بارتولن " كه مايعي را براي ليز كردن در حين مقاربت جنسي ترشح مي كنند، درست در داخل ورودي مهبل قرار دارند.

دکتر سعید مجمدزاده متخصص و پزشک درمان ناتوانی جنسی بر این باور هست تمامی بیماریهای جنسی با روش های دارویی و روش های دیگر قابل درمان می باشد. لذا در تلاش می باشیم اطلاعات خوب و به روزی را در این راستا جمع آوری و خدمت دوستان و مراجعین خود ارائه دهیم. لذا با همراهی و معرفی سایت ما به دوستان ما را دراین زمینه همراهی نمایید.

 

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید...