آیا رابطه جنسی مقعدی برای پزشکی قانونی قابل تشخیص است؟

  آیا رابطه جنسی مقعدی برای پزشکی قانونی قابل تشخیص است؟

بله ، پزشکی قانونی میتواند نسبت به تشخیص این نوع رابطه همانند رابطه واژینال اقدام و اعلام نظر نماید.
معمولا در تجاوزات جنسی این تشخیص میتواند موثر باشد.

نحوه تشخیص : علائمی مثل  شل شدن اسفنکتر و از بین رفت چین های مقعدی که در حالت معاینه پوست اطراف مقعد صاف تر از زمان طبیعی است و تورم یا صافی چین ها ، ضخیم شدن پوست اطراف مقعد که به داخل کشیده شده و تا ناحیه پوستی مخاطی ادامه می یابد و گهگاه ناحیه یاد شده پوسته گذار می گردد ، دیده می شود.
اگر رابطه به کررات باشد نیز ضخیم شدن پوست حتی به داخل رکتوم امتداد می یابد وفیسوزهای بهبود یافته قبلی به صورت خطوط کم رنگ در محل چین ها دیده می شود.

در مفعولین حرفه ای مقعد شکل قیفی پیدا می کند مثل اینکه مقعد به طرف داخل کشیده شده باشد! (در افراد مبتدی هم ممکنه به این شکل باشه).
 از نکات مهم این است که هیچ وقت نباید شل شدگی اسفنکتر مقعدی را از یاد برد. لازم به توجه می باشد شلی اسفنکتر مقعدی از علائم دخول مکرر میباشد.

دخول مقعدی ممکن است باعث تغییر حالت مجرای مقعدی- ایجاد بواسیر و هموروئید - زایده های گوشتی کوچک در اطراف مجرای مقعدی- زگیلهای کوچک -بیرون زدن قسمتی از بافت از مقعد - کمی باز شدن مجرای مقعدی شود!
در پزشک قانونی  هر گونه رابطه جنسی چه از راه واژن و چه از راه مقعد قابل تشخیص است. اما هر چه مدت  زمان بیشتر ی از رابطه بگذرد تشخیص سخت تر میشود.
 بايد دانست كه اگر دفعات دخول كمتر از 2 مورد باشد نبايد انتظار علايم را داشت!


چاپ   ایمیل