عوامل مؤثر بر طلاق:

مقدمه

1-اعتیاد

2-الکل

3-دخانیات

4-قمار

5-ناهماهنگی طبقاتی

6-خودفریبی

7-ثروتهای بادآورده

8-محکومیت طولانی مرد

9-ناسازگاری و افسردگی­ها

10-دخالت دیگران

11-ازدواج­های غیررسمی و دور از عرف خانوادگی

12-سنت­ها، باورها، پندارهای غلط

13-عوامل اقتصادی

14-نقش سواد و آگاهی در ناسازگاری

15-عدم سازگاری با خویشاوندان

16-تدلیس و خیانت

17-سایر عوامل موثر بر طلاق

 

پیوستها:


درمان زودانزالی|درمان انزال زودرس|درمان استمناء|درمان خودارضایی|میکروپنیس|درمان عدم نعوظ|وازکتومی|