زن ... مرد ... خود ارضائی

زن ... مرد ... خود ارضائی


یکی از مواردیکه در امور جنسی کاملاً افراد را گیج و دچار استرس کرده است مورد خودارضایی می­باشد. این عاملیست که همه از آن به عنوان یک اعتیاد نام می­برند و آن را شدیداً پنهان میکنند در حالیکه به نظر من 90% پسران و 70% دختران به انجام آن مشغولند.

در گذشته اخلاقیون زنها را عامل تحریک جنسی می­دانستند و آنها را به بهانه عوامل گوناگون خانه­نشین میکردند تا از جلوی چشم دور باشند ولی در مورد پسران کاری نمی­توانستند بکنند برای همین با استفاده از دروغ سعی در شستشوی مغزی آنها می­کردند و افکار پوچی را برای جلوگیری از مبادرت به این کار وارد مغز آنان می­نمودند. با اینکه در علم نوین از خودارضایی به عنوان یک پدیده کاملاً طبیعی در پروسه تکاملی جنسی فرد نامیده می­شود ولی متاسفانه بدلیل سانسور شدید خبری دریچه­های اطلاعاتی کاملاً بسته می­باشد.

بحث بر سر خودارضائی همواره وجود داشته و نظریات متعددی در این باره نقل شده است اما هنوز مشخص نشده که آیا خود ارضائی باعث بروز مشکلات می­شود یا اینکه اعتیاد به آن.

خود ارضایی در بعد از ازدواج بدلیل عدم رفتار جنسی مناسب صورت می­گیرد و می­بایست فرد را با ایجاد رویه مناسب زناشویی به روال عادی برگرداند. فرد پس از خودارضایی خود را آدم ضعیف­النفسی می­یابد و تا حدودی خود را مریض و متفاوت از دیگران احساس می­کند.پس از آن روزی شصت بار به خود قول می­دهد که دیگر آن را نکند ولی مجدداً… این باعث میشود که فرد فکر کند اراده نداشته و خود را ضعیف احساس کند.

پیوست ها:


برگشت پذیری وازکتومی|درمان بی میلی جنسی|متخصص ناتوانی جنسی|دکتر خوب درمان انزال زود رس|درمان انزال زود رس|درمان عدم نعوظ|


چاپ   ایمیل