شاک ویو تراپی درمانی نوین و بسیار موثر

شاک ویو تراپی درمانی نوین و بسیار موثر


زود انزالی قابل درمان است...


شاک ویو موج صوتی با پالس های مکانیکی  و پر از انرژی کنترل شده می باشد ، این موج شامل یک فشار مثبت کوتاه مدت که به سرعت افزایش می سابد و به حداکثر میرسد و به دنبال آن فشار کاهش یافته و معمولا در یک زمان کوتاه فشار منفی می شود.

در شاک ویو انرژی قدرتمند و کنترل شده می تواند بدون ایجاددرد شدید و یا احساس ناخوشایندی وارد بافتهای مختلف بدن شود .

طبق مطالعات انجام شده، استفاده از درمان شاک ویو برون اندامی با شدت پایین برای افرادی که اختلال نعوظی ، ناتوانی جنسی ،انزال زودرس و میکروپنیس دارند پیشنهاد شده است .

این مطالعات نشان داده است که این نوع خاص درمان ، اثرات مثبت بالینی و فیزیولوژیکی بر عملکرد نعوظی آقایان دارد که به مهار کننده های فسفودی استراز5(مثل ویاگرا ، PDE3IS ) جواب می دهند. و باعث بهبود عملکرد نعوظی شان می شود.

شواهد همچنین نشان دهنده بهبود عملکرد همودینامیکی و آندوتلیان آلت، بهمراه بهبود وضعیت نعوظ در افرادی است که به داروهای PDE5IS بسیار ضعیف جواب می دهد که با توجه به پتانسیلها توانبخشی و سهولت انجام این روش ، درمان بسیار جذاب جدیدی است که آقایان که اختلال نعوظی ، ناتوانی جنسی ، انزال زودرس و میکروپنیس دارند از آن بهره مند می شود.

امواج صوتی باعث Neovascularisation (بافت جدید) در دستگاه تناسلی می شود.


چاپ   ایمیل