تاثیر الکل بر طلاق

الکل:

الکل از آن جهت از علل و موجبات طلاق محسوب می­شود که شخص معتاد به الکل مشاعر خود را بر اثر استفاد از الکل کم کم از دست می­دهد و محیط زندگی را برای خود و اطرافیان تنگ می­سازد زیرا الکل در جسم و روان تأثیر می­گذارد و از اعصاب تا گلبولهای خون از او متاثر گشته و سستی و ناتوانی ایجاد می­کند.

«آندره بینو» دبیر کنگره بین­المللی مبارزه با الکل اعلام کرده است: 80 درصد دیوانگان و 40 درصد از بیماران آمیزشی در نتیجه استعمال الکل بوده است.»

الکل پیوند زناشویی را سست و اغلب آن را نابود می­کند. اخلاق تند و خشونت­بار الکلی، روح و قلب همسر و فرزندان را آزار می­دهد. خانواده شخص مشروب­خوار تأمین جانی ندارد و هر لحظه حیات و بقای خود را در معرض خطر تهاجم جنون­آسای شوهر مست خود احساس می­کند.

فرزندان افراد الکلی از نظر نیروی دفاعی و اندیشه به مراتب پایین­تر از افرادی هستند که والدین آنها مشروبات الکلی مصرف نمی­کنند. دانشمندان علوم اجتماعی و بزهکاری ثابت کرده­اند که بیشتر خونریزیها، جنایات و مفاسد اجتماعی از افرادی بروز می­کند که پدر یا مادرشان الکلی بوده­اند. با مطالعه بر روی 500 دیوانه چنین نتیجه گرفته­اند که نود و هفت درصد این افراد پدر یا مادرشان الکلی بوده­اند و یا به نحوی از انحاء از الکل استفاده کرده­اند.

دکتر گولد در تحقیقات دامنه­دار خود در مورد الکل می­گوید: اکثر سوانح رانندگی و هوایی که در خطوط هوایی اروپا و آمریکا موجب تلف شدن هزاران انسان گردیده عامل اصلی آن مصرف مشروبات الکلی بوده است!!

کنگره بین­المللی مبارزه با الکل هم اعلام کرده: 30 درصد از مخاطرات و سوانح کار و 62% در تصادفات اتومبیل و رانندگی به علت مصرف مشروبات الکلی می­باشد.

یک مرکز تحقیقات ژاپن گزارش داد که 40% طلاقهای کشورهای آسیایی مربوط به مصرف الکل می­باشد زیرا در این موارد به علت خشکی محیط جغرافیایی و ناسازگاری الکل با چنین محیط­هایی الکل حالت تخریبی بیشتری پیدا می­کند.

پیوست ها:


ناتوانی جنسی|مشکلات جنسی|عدم نعوظ|خودارضایی|زودانزالی|انزال زودرس|استمناء|


چاپ   ایمیل