هویت جنسی چیست ؟؟؟

                                                                  بسمه تعالی

چاپ چهارم کتاب تشخیص اماری اختلالات روانی (DSM-IV)اختلالات هویت جنسی را دارای دو جزء معرفی کرده است":همانند سازی قوی و مستمر با جنس مقابل" و "شواهد ناراحتی مداوم شخص از جنسیت خود احساس نا متناسب بودن جنسیت خود"  طبق(DSM-IV) اگر فرد مبتلا به یک عارضه دو جنسی باشد این تشخیص را زمانی می توان گذاشت که شواهدی از ناراحتی قابل ملاحظه فرد یا اختلال کارکرد اجتماعی ، شغلی، و یا سایر حوزه های مهم کاربردی وجود داشته باشد.برای درک این اختلال و اجتناب از سردرگمی ،واژگان فنی متنوع و پیچیده ای که در بحث این اختلال به کار می روند باید به روشنی توصیف شوند

هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که بازتابی از احساس مرد بودن یا زن بودن فرد است.هویت جنسی ، مبتنی بر مجموعه ای از نگرش ها ،الگو های رفتاری ، و سایر نگرشهایی است که معمولا با مردانگی و زنانگی در ارتباط می باشد و فرهنگ در آنها نقش تعیین کننده دارد

شخصی که هویت جنسی سالم دارد و می تواند با قطعیت بگوید که مرد است یا زن.نقش جنسی الگوی رفتاری بیرونی ات که بازتاب احساسی درونی شخص در مورد هویت جنسی محسوب می شود.نقش جنسی اعلام عمومی جنسیت است یعنی انتقال تصویر مرد بودن در مقابل زن بودن به دیگران است.

در شرایط مطلوب  هویت جنسی و نقش جنسی هماهنگند:زن  که حسی از زن بودن دارد دیدگاه  خودش را با اعمال زنانه به بقیه جهان انتقال می دهد. مردی که خودش را مرد می داند، مردانه عمل میکند.نقش جنسی رفتار و گفتاری است که شخص برای نشان دادن میزان مرد بودن یا زن بودن خود را ابراز میکند.هویت و نقش جنسی از جنسیت(که جنسیت جنسی نیز نامیده می شود)افتراق داده می شود.جنسیت کاملا محدود به خصوصیات تشریحی و فیزیولوژی است که نشان می دهد مرد یا زن است(وجو الت جنسی مردانه یا مهبل)

همه این اصطلاحات باید از گرایش جنسی افتراق داده شود که عبارت است از تمایل و واکنش شهوانی فرد(برای مثال همجنس گرا یا غیرهمجنس گرا).گرایش جنسی مبتنی بر اثر انتخابی فرد(مرد یا زن )و خیال پردازی های او(مثلا تخلیات شهوانی در مورد مردان و زنان یا هر دو)است

همه گیری شناسی:

تقریبا اطلاعاتی در مورد شیوع اختلالات جنسی در بین کودکان،نوجوانان و بزرگسالان در دست نیست.بیشتر فرآوردهای شیوع متکی بر تعداد افرادی است که طالب جراحی برای تغییر جنسیت هستند و به طوری که از این تخمین ها بر می آید تعداد مبتلایان در جنس مذکر بیشتر است.این تفاوت ممکن است نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر پسرها  در اختلالات هویت جنسی یا حساسیت و نگرانی بیشتر در مورد پسران دارای هویت جنسی دخترانه در مقایسه با دختران دارای این صفت است.

سبب شناسی عوامل زیستی:

در پستانداران حالت سکون منجی در ابتدا ماده است ،با رشد چنین  فقط با افرایش اندروژن(که کروموزوم جنسی Yمایه می گیرد)جنس نر پدید می آید.بدون بیضه ها و اندروژن دستگاه تناسلی خارجی به شکل زنانه در می آید.بنابراین نرینگی . مردانگی بستگی به اندروژنهای دوران جنینی و پیش از تولد دارد.در حیوانات پست تر رفتار جنسی تحت تاثیر استروئیدهای جنسی است ، هرچه حیوان تکامل یافته تر باشد،این تاثیر کمتر می شود.

استروئیدهای جنسی  در مردان و زنان بالغ در ابراز رفتار جنسی تاثیر می گذارند یعنی تستوسترون  میتواند میل جنسی و پرخاشگری را در زنان افزایش دهد و استروژن میل جنسی و پرخاشگری را در مردان کاهش می دهد. ولی نرینگی یا مادینگی بیشتر حاصل حوادث پس از تولد تا سازمان دهی پیش از تولد.

همین اصل نرینه سازی یا مادینه سازی را می توان در مورد مغز تعمیم داد.تستوسترون روی نورون های مغز اثر می گذارد که نرینگی مغز در مناطقی هیپوتالاموس نقش دارند.

عوامل روانشناختی اجتماعی:

کودکان هماهنگ با تربیت جنسی خود(که جنسیت تعیین شده نیز نامیده می شود)هویت جنسی پیدا می کنند.هویت جنسی تحت تاثیر تعامل مزاج کودک و نگرش ها و ویژگی های والیدین است.

از نظر جنسی نقش های جنسی قابل قبولی وجود دارد.از پسرها انتظار نمی رود دخترانه رفتار کنند و از دخترها هم انتظار نمی رود پسروار بارآیند.

بازی های دخترانه و بازی های گسرانه وجود دارند.این نقش ها آموخته می شوند ، هر چند برخی از محققین معتقدند که برخی پسرها مزاج ظریف و حساسی دارندو برخی دختر ها پرخاشگر و پرانرژی هستند که این صفات در فرهنگ امروز به صورت قالبی به ترتیب  زنانه و مردانه محسوب می شوند.

زیگموند فروید معتقد بود که مشکلات جنسی ناشی از تعارضاتی است که کودک در مثلث ادیپی ئتجربه می کند.این تعارض بر اثر رویداد های خانواده  و تخیلات کودک تقویت می شود.

هر چیزی که در محبت کودک نسبت به والد مخالف و هماهنگی سازی با والیدین همجنس تداخل کند در پیدایش هویت جنسی طبیعی دخالت می کند.

برخی کودکان با این پیام مواجه می شوند که اگر هویت جنسی مخالف را داشتند از ارزش بیشتری برخوردار بودند.کودکان طرد شده و آزار دیده ممکن است براساس چنین باوری عمل  کنند.مشکلات هویت جنسی همچنین ممکن است بر اثر مرگ مادر،غیبت طولانی ،یا افسردگی او شروع شود.نقش پدر نیز در سال های اولیه مهم است و حضور او به طور طبیعی به فرآیند جدایی گروی کک میکند.بدون وجود پدر ،مادر و کودک ممکن است  کاملا نزدیک بمانند.برای دختر پدر به طور طبیعی  نمونه نخستین اشیای محبوب آینده است و برای پسربچه پدر الگوی همانندسازی مردانه است.

تشخیص:

طبق (DSM-IV)خصوصیت اساسی اختلالات هویت جنسی ناراحتی شدید و مداوم شخص در مورد جنسیت تعیین شده خود است و شخص تمایل دارد که به جنس مقابل تعلق دارد.دخترها و پسرها از لباس پوشیدن و تجویزی منحرف شده و خصوصیات تشریحی خاص خود را رد می کنند.

ملاکهای تشخیصی اختلالات جنسی:

1)     فرد تمایل دارد که تعلق به جنس مقابل دارد و این تمایل خود را به طور مکرر ابراز میکند.

2)     در پسرها ترجیح لباس دخترانه یا تقلید ظاهر دخترانه ،در دختر ها اصرار بر پوشیدن لباس های قالبی مردانه

3)     رجحان مداوم و قوی ،نقش های جنسی مقابل در بازی های تخیلی یا تخیلات مداوم در مورد تعلق به جنس مقابل

4)     میل شدید له شرکت در بازی های قالبی و تفریحات جنس مقابل

5)     رجحان قوی همبازی های جنس مقابل

6)      نارحتی مداوم در مورد جنسیت خویشتن یا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسی خودی

7)     اختلال همراه با یک اختلال جسمی و دو جنسیتی نیت

8)     اختلال به ناراحتی چشمگیر بالینی در کارکرد اجتماعی ،شغلی یا سایر حوزه های کارکردی می شود

خصوصیات بالینی:

خصوصیات بالینی کودکان:در موارد شدید اختلال هویت جنسی کودکان ،پسرها طبق معیارهای فرهنگ خود از هر دختری دخترانه تر هستند و دخترها از هر پسری مردصفت تر هستند.در طیف اختلال هویت جنسی نمی توان مرز مشخصی بین کودکانی که تشخیص رسمی این اختلال را دریافت می کنند و بقیه کودکان قائل شد.

دختران مبتلا به این اختلال معمولا پسرها دارند و علاقه ی شدید به ورزش ها و بازی های خشن پرانه دارند .آنها ممکن است از ادرار کردن در وضعیت نشسته خودداری کنند و ادعا کنند که الت مردان دارند و یا درآینده پیدا خواهند کرد.این دختران علاقه ای به داشتن پستان و قاعده شدن نشان نمی دهند و تاکید دارند که وقتی بزرگ شدند مرد خواند شد.

برای مبتلا با فعالیت های قالبی زنانه اشتغال ذهنی دارند.این پسرها میل شدیدی برای شرکت در بازی ها و وقت گذرانی های دخترانه دارند.بیشتر کودکان مبتلا ،آشفتگی ناشی از این اختلال را انکار میکنند.مگر اینکه این وضعیت آنها را در تعارض با خانواده یا همسالانش قرار دهد.

خصوصیات بالینی در نوجوانان و بزرگسالان:

علایم و نشانه ها در نوجوانان و بزرگسالان  شبیه به هم است.نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به این اختلال میل دارند که متعلق به جنس مقابل باشند و این میل خود را ابراز کنند.آنها تمایل دارند که خصوصیات جنسی جنس مخالف را کسب کنند.ممکن است معتقد باشند با جنسیت عوضی به دنیا آمده اند.

نوجوانان و بزرگسالان اغلب برای تغییر جسمانی خود درخواست اقلامات طبی و اعمال جراحی دارند.

این افراد اشتغال ذهنی مداومی برای خلاص شدن از خصوصیات جنسی ثانویه و اولیه و کسب خصوصیات جنسی جنس مقابل را دارند و همیشه تمیل دارند همچون عضوی از جنس مقابل زندگی کنند و لباس بپوشند.اکثر مطالعات گذشته نگر ناراضیانی جنسیتی ، حاکی از مشکلات هویت جنسی در دوران کودکی است.ولی مطالعات آینده نگر کودکان دچار اختلال جنسی نشان می دهد که معدودی از آنها د آینده از جنسیت خود ناراضی و در پی تغییر آن خواهند آمد

این اختلال بین مردان شایع تر از زنان است.شیوع آن در مردان 1 در 30000 و در زنان 1 در 100000لست.

مردان مبتلا برای ایجاد پستان و سایر انحناهای بدن  استروژن مصرف میکنند،با الکتولیز موهای  مردانه خود را از بین می برند . برای داشتن الت تناسلی و ایجاد مهبل مصنوعی تحت عمل جراحی قرار میگیرند.

زن های مبتلا از طریق عمل جراحی پستان ها،رحم و تخمدانهایشان را برمیداند.برای ایجاد توده ی عضلانی مردانه و کلفت کردن صدا تستوسترون مصرف میکنند و به قصد ایجاد الت تناسلی مردانه مصنوعی تحت عمل جراحی قرار میگیرند.این اعمال ممکن است شخص را از جنس مقابل تفکیک ناپذیر سازد

انتخاب اثره جنسی:

افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی ممکن است از لحاظ جنسی به مردها ،زنها و یا هردو جنس گرایش داشته باشند یا ممکن است به هیچ کدام گرایش نداشته باشند.تقریبا  در همه ی مواد آنها خود را همجنس گرا نمی دانند.حتی اگر تحت عمل تبدیل مرد به زن قرار گرفته و نسبت به مردها کشش داشته باشند.زیرا آنها خود را متعلق به جنس مخالف دانسته و معتقدند غیر همجنس گرا هستند.طبق(DSM-IV)وقتی تشخیص اختلال هویت جنسی گذاشته شده ،اثره کشش جنسی باید مشخص شود(مر ، زن ،هردو ، هیچکدام)

سیر و پیش اگهی:

پیش اگهی اختلال جنسی به زمان شروع و شدت نشانه ها بستگی دارد.این اختلال در پسربچه ها پیش اغز سن چهار سالگی روی می دهد.زمان شروع در دختر بچه ها هم پایین است ،ولی اکثر آنها تا زمان بلوغ رفتار پسرانه را ترک میکنند.در هر دو جنس ،همجنس گرایی ممکن است در یک سوم تا دوسوم بچه ها پدید آید.داده های گذشته نگر در مورد مردن همجنس گرا نشان دهنده ی شیوع بالای همانند سازی با جنس دمقابل و رفتار نقش جنسی زنانه در دوران کودکی است.

درمان:

درمان اختلالات هویت جنسی پیچیده است ووقتی هدف وارونه کردن اختلال باشد به ندرت موفقیت آمیز است.اکثر مبتلایان نظرات و ارزشهای ثابتی دارند و نمی خواهند آنها را تغییر بدهند.این افراد اگر هم وترد روان درمانی شود ، غالبا به دلیل افسردگی و اضطرابی است که آنرا به وضعیت خود  نسبت می دهند.

ریچارد گرین برای تشویق الگوهای رفتاری مقبول از نظر فرهنگی در پسربچه دها  یک طرح درمانی تدوین کرده است.گرین از رابطه بازی یک-یک استفاده میکند که در آن همسالان یا بالغین مدل رفتار مردانه هستند.از مشاوره با والدین همراه با ملاقات های گروهی با والدین و کودک مبتلا اختلالات هویت جنسی نیز استفاده میشود

گاهی والدین خود رفتار غیرعادی کودکشان را تشویق میکنند،در طی درمان این موضوع باید مطرح  و برری شود درمان  بیماران به دلیل همزمانی بحران طبیعی هویت و ردگمی هویت جنسی مشکل است.برون ریزی شایع است و نوجوانان به ندرت انگیزه قوی برای تغییر نقش های قالبی جنس مقابل خود را دارند.بیماران بزرگسالان را اغلب به این دلیل دارد روان درمانی می شوند که نحوه مدارا با مشکل را بیاموزند نه اینکه آن را تغییر دهند.

درمان اگر معمولا اهدافی را طرح میکند تا به بیمار کمک شود با هویت جنسی  مطلوبش راحت باشد و هدف این نیست که فردی با هویت جنسی شوم ایجاد شود.ضمن درمان همچنین اعمال برای تغییر جنسیت برری می شود و موارد استفاده و ممنوعیت این روش ها که بیماران شدیدا ناراحت و مضطب به آنها دست زده اند مورد بحث قرار می گیرد.

جراحی تغییر جنسیت:

درمان جراحی  قطعی است و چون بازگشتی ندارد  معیار های دقیقی وضع شده است که باید پیش از جراحی مدنظر باشد.این معیارها عبارتند از:بیمار حداقل باید برای 3ماه و گاهی تا یک سال به طور آزمایشی در نقش جنس مقابل  زندگی کرده باشد.

در برخی از این افراد آرمون زندگی واقعی در نقش جنس مخالف ممکن است سبب تغییر ذهنیت آنها شود ، زیرا در این حالت ارتباط با دوستان ، همکاران و معشوق یا معشوقه در آن نقش دشوار می شود.بیماران در تغییر مرد به زن باید استرادیول و پروژسترون دریافت کنند و در تغییر زن به مرد باید تستوسترون مصرف کنند.بسیاری از ناراضیان جنسیتی از تغییرات بدنی حاصل از این درمان رای بوده و فراتر نمی روند.حدود 50 درصد ناراضیان جنسیتی که واجد ملاک های لازم هستند تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار می گیرند.مطالعات در مورد نتایج درمان برحسب تعریف موفقیت و نحوه ی ارزیابی آن بسیار متغیر است(مثلا موفقیت جنسی در رابطه جنسی و رضایت از تصویر بدنی)

نتایج نامطلوب با وجود اختلال روانی قبلی ارتباط دارد.میزان خودکشی در بیماران پس از عمل جراحی تغییر جنسیت تا 2درصد در تمام موارد گزارش شده است.

درمان هورمونی:

به جای جراحی هر دو جنس را می توان با هورمون در مان کرد.آنهایی که از نظر زیستی مرد هستند استروژن دریافت می کنند  برای آنهایی که از لحاظ زیستی زن هستند تستوسترون تجویز می شود.

بیمارانی که استروژن دریافت می کنند،معمولا فوراً از لحاظ روانشناختی احساس رضایت میکنند که این احساس  رضلیت مبتنی بر احساس آرامش ،دفعات کمتر نعوظ ،تظاهرات معدود سائق جنسی نسبت به درمان است.سترونی آن ها از دریافت هورمون موجب نگرانیشان نمی شود.پس از چند ماه انحنای بدنی گرد می شود،پستانها به طور محدود اما راضی کننده بزرگ میشوند و حجم بیضه ها کاهش می یابد.کیفیت صدا تغییر نمیکند.متخصصان باید این بیماران را از لحاظ افزایش فشار خون هیپرگلیسمی،اختلال کبدی و پدیده های ترمبوامبولیک تحت نظر داشته باشند.

زنان که اندروژن دریافت می کنند به سرعت متوجه افزایش سائق جنسی ،بزرگی و احساس سوزش ناحیه کلیتورسیس می شوند و پس از چند ماه دچار قطع قاعدگی و خشونت صدا می شوند.

اگر این بیماران اقدام به وزنه برداری کنند ، به زودی افزایش حجم عضلات  مشاهده می شود.بسته به نحوه توزیع موها،بیمار ممکن است افزایش متوسطی در قدار  و میزان زبری موهای بدن و صورت پیدا کنند،در برخی طاسی ناحیه پیشانی پدید می آیند.ممکن است در این بیماران پدیده های ترمبوامبولیک ،اختلال کبدی و بالا رفتن تری گلیسرید و کلسترول شود

 

 

پیوست ها:


درمان بی میلی جنسی|درمان میکرو پنیس|متخصص وازکتومی|افزایش میل جنسی|برگشت وازکتومی|درمان زود انزالی|


چاپ   ایمیل