سبب شناسی عوامل زیستی مشکلات جنسی

سبب شناسی عوامل زیستی:


در پستانداران حالت سکون منجی در ابتدا ماده است ،با رشد چنین  فقط با افرایش اندروژن(که کروموزوم جنسی Yمایه می گیرد)جنس نر پدید می آید.بدون بیضه ها و اندروژن دستگاه تناسلی خارجی به شکل زنانه در می آید.بنابراین نرینگی . مردانگی بستگی به اندروژنهای دوران جنینی و پیش از تولد دارد.در حیوانات پست تر رفتار جنسی تحت تاثیر استروئیدهای جنسی است ، هرچه حیوان تکامل یافته تر باشد،این تاثیر کمتر می شود.

استروئیدهای جنسی  در مردان و زنان بالغ در ابراز رفتار جنسی تاثیر می گذارند یعنی تستوسترون  میتواند میل جنسی و پرخاشگری را در زنان افزایش دهد و استروژن میل جنسی و پرخاشگری را در مردان کاهش می دهد. ولی نرینگی یا مادینگی بیشتر حاصل حوادث پس از تولد تا سازمان دهی پیش از تولد.

همین اصل نرینه سازی یا مادینه سازی را می توان در مورد مغز تعمیم داد.تستوسترون روی نورون های مغز اثر می گذارد که نرینگی مغز در مناطقی هیپوتالاموس نقش دارند.

پیوست ها:


متخصص ناتوانی جنسی|برگشت وازکتومی|دکتر مجرب درمان زود انزالی|درمان مشکلات جنسی|درمان زود انزالی|


چاپ   ایمیل