عوامل روانشناختی اجتماعی اختلالات جنسی

عوامل روانشناختی اجتماعی:

کودکان هماهنگ با تربیت جنسی خود(که جنسیت تعیین شده نیز نامیده می شود)هویت جنسی پیدا می کنند.هویت جنسی تحت تاثیر تعامل مزاج کودک و نگرش ها و ویژگی های والیدین است.

از نظر جنسی نقش های جنسی قابل قبولی وجود دارد.از پسرها انتظار نمی رود دخترانه رفتار کنند و از دخترها هم انتظار نمی رود پسروار بارآیند.

بازی های دخترانه و بازی های گسرانه وجود دارند.این نقش ها آموخته می شوند ، هر چند برخی از محققین معتقدند که برخی پسرها مزاج ظریف و حساسی دارندو برخی دختر ها پرخاشگر و پرانرژی هستند که این صفات در فرهنگ امروز به صورت قالبی به ترتیب  زنانه و مردانه محسوب می شوند.

زیگموند فروید معتقد بود که مشکلات جنسی ناشی از تعارضاتی است که کودک در مثلث ادیپی ئتجربه می کند.این تعارض بر اثر رویداد های خانواده  و تخیلات کودک تقویت می شود.

هر چیزی که در محبت کودک نسبت به والد مخالف و هماهنگی سازی با والیدین همجنس تداخل کند در پیدایش هویت جنسی طبیعی دخالت می کند.

برخی کودکان با این پیام مواجه می شوند که اگر هویت جنسی مخالف را داشتند از ارزش بیشتری برخوردار بودند.کودکان طرد شده و آزار دیده ممکن است براساس چنین باوری عمل  کنند.مشکلات هویت جنسی همچنین ممکن است بر اثر مرگ مادر،غیبت طولانی ،یا افسردگی او شروع شود.نقش پدر نیز در سال های اولیه مهم است و حضور او به طور طبیعی به فرآیند جدایی گروی کک میکند.بدون وجود پدر ،مادر و کودک ممکن است  کاملا نزدیک بمانند.برای دختر پدر به طور طبیعی  نمونه نخستین اشیای محبوب آینده است و برای پسربچه پدر الگوی همانندسازی مردانه است.

تشخیص:

طبق (DSM-IV)خصوصیت اساسی اختلالات هویت جنسی ناراحتی شدید و مداوم شخص در مورد جنسیت تعیین شده خود است و شخص تمایل دارد که به جنس مقابل تعلق دارد.دخترها و پسرها از لباس پوشیدن و تجویزی منحرف شده و خصوصیات تشریحی خاص خود را رد می کنند.

ملاکهای تشخیصی اختلالات جنسی:

1)     فرد تمایل دارد که تعلق به جنس مقابل دارد و این تمایل خود را به طور مکرر ابراز میکند.

2)     در پسرها ترجیح لباس دخترانه یا تقلید ظاهر دخترانه ،در دختر ها اصرار بر پوشیدن لباس های قالبی مردانه

3)     رجحان مداوم و قوی ،نقش های جنسی مقابل در بازی های تخیلی یا تخیلات مداوم در مورد تعلق به جنس مقابل

4)     میل شدید له شرکت در بازی های قالبی و تفریحات جنس مقابل

5)     رجحان قوی همبازی های جنس مقابل

6)      نارحتی مداوم در مورد جنسیت خویشتن یا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسی خودی

7)     اختلال همراه با یک اختلال جسمی و دو جنسیتی نیت

8)     اختلال به ناراحتی چشمگیر بالینی در کارکرد اجتماعی ،شغلی یا سایر حوزه های کارکردی می شود

پیوست ها:


دکتر خوب درمان انزال زود رس|افزایش میل جنسی|متخصص میکرو پنیس|درمان عدم نعوظ|وازکتومی|


چاپ   ایمیل