اپیدمیولوژی ایدز

اپیدمیولوژی

شدت بیماری و گسترش آن در جهان بعد از اولین گزارش که در سال 1981میلادی(1360میلادی)بوده است،بیماری ایدز را در شماریکی از مهمترین معضلان بهداشتی ،درمانی ،اجتماعی و اقتصادی قرار داده است.

با گزارش 23میلیون فوت بعلت ایدز از ابتدای اپیدمی تا پایان 2001 ایدز چهارمین عامل مرگ در جهان و اولین عامل آفریقای زیر صحرا شناحته شده است.اکثر این قربانیان جوان بوده و 5 میلیون نفر از آنان را کودکان زیر 15 شال تشکیل می دهند.در حال حاضر وجود40 میلیون فرد آلوده و بیمار در جهان تخمین زده می شود

95% مبتلایان جهان در کشور های در حال توسعه زندگی می کنند از نظر سازمان جهانی بهداشت دنیا به ده منطقه تقسیم شده است و میزان آلودگی در هر منطقه متفاوت است

در سال 1998 در هر ساعت22000نفر آلوده شده اند که یک سوم مبتلایان در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشته اند.این عده در دهه بعد یعنی قبل از 35 سالگی فوت خواهند کرد امید به زندگی که در قرن20 با افزایش بهداشت و بکارگیری واکسن های مختلف حتی در آفریقا افزایش پیدا کرده و به مرز 59سالگی در ابتدای 1990 در جنوب آفریقا رسیده بود تا سال2005 تا 2010به مرز 45سالگی سقوط خواهد نمود

تا به امروز 14میلیون کودک به علت فوت والدین بخصوص مادران خود به علت بیماری ایدز یتیم شده اند.

براساس گزارشات بهداشت جهانی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که 98%مردم آن مسلمان هستند یکی از پاک ترین مناطق دهگانه محسوب می شوندکه مهم ترین علت آن پایبندی مسلمانان به اصول اخلاقی است.متاسفانه گسترش بیماری در معتادان تزریقی که اشتراک سرنگ و سوزن داشته اند باعث شده است که کشورهایی مثل بحرین ، ایران ، تونس ، مصر و پاکستان نیز در معرض خطر جدی قرار گیرند.

در تاریخ1/7/1381تعداد گزارش شده آلودگان و بیماران ایدز در کشور 4237 نفر بوده که 189 نفر آن زن و 6درصد کل موارد از راه اعتیاد مبتلا شده اند.

پیوست ها:


درمان انزال زودرس|زودانزالی|تاخیر در انزال|اندازه آلت تناسلی|عدم نعوظ|بی میلی جنسی|افزایش میل


چاپ   ایمیل