انزال زودرس و درمان آن

انزال زودرس Premature ejaculation

انزال زودرس اغلب بخاطر آگاهي نداشتن از مكانيسم حسي ونقاط حساس بدن است دو شريك جنسي بايد يكديگررابشناسند .

اغلب اين افراد مسائل روانشناسي عمده اي ندارند بعضي ازاين دلائل عبارتند:

اضطراب ،هيجان ، تجربه هاي منفي مانند استمنا سريع وروابط جنسي نامشروع وغيره

درمان:

به كمك درمان هاي روانشناسي جنسي هشتاد تانود درصد اين مردان بهبود مي يابند.

اقدامات ديگر جهت بالا بردن زمان انزال عبارتند از :

     استفاده ازبيحس كننده هاي موضعي درقسمت تحتاني نزديك به سر آلت ده دقيقه قبل ازنزديكي

تكنيك توقف وشرع Stop- Start technique

دراين متدمرد درمرحله نزديك انزال حركات جنسي را متوقف وپس از فروكش كردن احساس انزال حركات راادامه مي دهد واين كارچندبارتكرار مي كند وسپس اجازه مي دهد انزال صورت گيرد بااين روش فرد پس ازمدتي مي تواند زمان انزال خودرا بالا ببرد.

تكنيك فشردن  Squeeze technique

 

روش فشردن دردهه ي 60 ميلادي توسط مسترزوجانسون ارائه شد. دراين متد فرد ويا شريك جنسي وي راازلحاظ جنسي به آرامي تحريك مي كند، سپس هنگامي كه فرد به نزديك لحظه انزال رسيد ،باانگشت هاي نشانه وشصت حلقه اي به دور آلت درست مي كندومحكم آنرا مي فشارد تا وقتي كه فشار جنسي فروكش كند. سپس مجددا مراحل بالا را براي سه بار تكرار مي كند ودفعه سوم اجازه انزال را مي دهند. باتكرار 1تا2 مرتبه درهفته كنترل جنسي آنها بالا مرود وزمان نزديكي را مي تواند افزايش دهند.

داروها

گاهي دردرمان انزال زودرس پزشكان متخصص از داروهاي ضدافسردگي مانند كلوميپرامين، فلوكستين وغيره استفاده مي كنند.

 

پیوست ها:


درمان اختلالات جنسی|درمان بی میلی جنسی|درمان عدم نعوظ|متخصص درمان عدم نعوظ|افزایش میل جنسی|

 


چاپ   ایمیل