روابط زناشویی ازدیدگاه معنوی وارتباط قلبی

روابط زناشویی ازدیدگاه معنوی وارتباط قلبی


یک اصل کلی این است که زن وشوهر نمی‎توانند بدون داشتن رابطه‎ی جنسی سالم، رابطه‎ی عاطفی خوبی درمحیط خانه داشته باشندوبالعکس هنگامی می‎توانند رابطه ی جنسی لذت بخش داشته باشند که به نیازهای عاطفی یکدیگر توجه داشته باشند.

نکات محیطی ارتباط جنسی :

زن وشوهر ازنظرجسمی وروحی آماده باشند، مثلاً اگر در محیط شغلی خود مشکلی داشته اید، آن روز وقت مناسبی برای نزدیکی نیست. محیط امن وآرام درهنگام نزدیکی ارزشمند است.

توجه به نظافت وبهداشت شخصی نظیر مسواک زدن، حمام کردن، نکشیدن سیگار و ... هربوی زننده‎ای، تاثیر روانی شدید در زوجه ایجاد می کند وبی احترامی به همسرتان می باشد.

هرعمل عاطفی وعاشقانه وبا محبت که دل را شاد کند، عبادت است .یکی از این اعمال، ارتباط جنسی است. بهتر است قبل ازنزدیکی استحمام نمایید ، نظافت حس شهوت را به قلب وروان شما نزدیک می کند.

نکات جسمی وعاطفی نزدیکی :

شهوت ومیل جنسی، بین حیوانات وانسان ها مشترک می باشد. مانند آهن ربایی است جهت ایجادمیل ودرمراحل بعدضربان قلب، سفت شدن آلت، تغییرات پستان و واژن و ...ودرنهایت خارج شدن آب منی وانقباض درخانم ها، با توجه به اصل نزدیکی که برای واحد شدن روح زوجین می باشد، بنابراین هنگام نزدیکی، انسانها با حیوانات تفاوت دارندوعملیات بدن را با توجه قلبی وعاشقانه عبادت انجام می‎دهند ودرادامه باید با اظهار علاقه ازجانب شوهر وبیان کلمات محبت آمیز که حاکی از زیبایی همسرش وتعلق خاطر شوهر به او است. خانم‎ها در برابراین کلمات حساسیت ویژه‎ای دارند وچه بسا ازتحریکات بدنی مطلوب‎تر باشد.

به طور خلاصه درهنگام نزدیکی، کلیه مراحل جسمانی، باید باتوجه قلبی وروحانی باشد. پس زمان دخول کردن به عهده زوجه می‎باشد. اگر مرد با آرامش روحی وبدون هیجان( ناشی از شهوت) وعاشقانه، نزدیکی کند، انزال زودرس پیدانمی کند ومی‎تواند صبر کند تازوجه آمادگی دخول پیدا کند وبه موقع دخول کند، درنتیجه مشکلات روحی واخلاقی و ... پیش نمی‎آید.


چاپ   ایمیل