نکاتی درباره اولین رابطه ی جنسی

اولین رابطه ی جنسی :


بسیاری ازدختران جوان دراولین رابطه دچار ترس واضطراب زیادی هستند که علت های مختلفی دارد ( باورها، پرده بکارت، خجالت، مسائل قبلی اجتماعی، خستگی وغیره ...) پس درمقابل همسر خود آرامش ندارند ودرنهایت، سفتی وگرفتگی عضلات تحتانی لگن و واژن دارند که درهنگام نزدیکی درد وحتی پارگی پیدا می شود.

خاطرات بد شب اول، باعث بدتر شدن نزدیکی‎های بعدی می‎شود ودرمان آن روانکاوی وبسیار مشکل است.

در آقایان : به علت‎های مختلف مسائل اجتماعی، فیلم های مخرب، خجالت وحتی خستگی زیاد بعد از برپا کردن مراسم عروسی، در اولین ارتباط جنسی ( شب اول ) دچار انزال زودرس می شود. زیراهمانطور که گفته شد انزال زودرس( در معاشقه) به علت آشفتگی فکری( به علت خجالت، شهوت و ...) می باشد. وقتی که درشب اول انزال زودرس ایجاد شد، در نزدیکی های بعدی، مرد یاد خاطره بد شب اول می افتد وبه علت اضطراب وترس انزال، وضعیت انزال او بدتر می شود که نیاز به درمان روانکاوی دارد.

پس بهترین کاراین است‎که به زوجین آموزش داده شودکه شب اول به فکر آرامش وکاهش هیجان وازبین بردن خستگی خود باشند وبه معاشقه کردن، بوسیدن وصحبت ودرد دل کردن بسنده کنند. شب دوم به بعد، هرشبی که احساس کردند آشفتگی فکری طرفین برطرف شد، نزدیکی کامل تا مرحله دخول را انجام دهند. اگر به مساله دقت شود، بیماری انزال زودرس ودرد خانمها ازبین می‎رود ( ماه عسل بسیار موثر است).

آقایانی که دردوره ی مجردی، نزدیکی داشته‎اند، مشکلات بیشتری دارند زیرا درشب اول فکر می‎کنند نزدیکی کردن بلد هستند، اما توجه نمی‎کنند که نزدیکی که دردوران مجردی داشته‎اند، فقط برای شهوت بوده وبا امشب تفاوت دارد و به مسائل روحی وهیجانات همسرشان توجه نمی‎کنند، پس بیشترین مشکلات مربوط به افرادی است که دردوران مجردی نزدیکی های متعدد داشته اند.

خلاصه اینکه خاطرات بد شب اول باعث اشکالات درنزدیکی‎های بعدی می شود.


چاپ   ایمیل