پرورش اعتماد به نفس

پرورش اعتماد به نفس


مهم ترین عاملی که به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می نماید؛ احساس گناه حقیقی است، خداوند شما را می بخشد، شما چرا خودتان را نمی بخشید! سال ها پیش اشتباهی را مرتکب شده اید، ولی بارسنگین آن را هنوز به دوش می کشید، ازاین لحظه، این بار سنگین را به زمین بیندازید وخودتان را سبک کنید.

1-      احساس گناه را از خود دور کنید:

بنابراین اگر احساس گناه را از خود دور کنید، اعتماد به نفس شما زیاد می شود وزمانی که اعتماد به نفس شما زیاد شد، به راحتی می توانید ازگناه فاصله بگیرید.

2-     اقتدار و قاطعیت داشته باشید:

ازامروز تمام کارهای خود را با قاطعیت انجام دهید. بعد ازاین که به درستی تصمیم خود مطمئن شدید، قاطعانه پیش بروید. حرف زدن وراه رفتن شما باید همراه با اقتدار باشد. اگر کلام شما با تردید همراه باشد ، تردید خود را به مخاطب القا کرده ودرنهایت، موثر نخواهید بود.

3-    از یادآوری شکست های قبلی خود پرهیز نمائید :

هرگز به شکست‎های قبلی خود فکر نکنید. فقط ازآن پیام ودرس بگیرید وبعدآن را فراموش کنید. اگر خاطره شکست دریک سخنرانی را برای خودیادآوری کنید، شکست‎های گذشته، اعتماد به نفس شما را تضعیف می کند.

4-     عبارت های تاکیدی مثبت را برای خود تکرار کنید:

قبل از خواب می توانید عبارت های زیر را درذهن خود تکرار کنید وباهمین جمله ها به خواب بروید. به زودی تاثیر معجزه آسای تکرار این جمله ها را خواهید دید ( اعتماد به نفس من روز به روز بیشتر وبیشتر می شود) یا ( من اشرف مخلوقات هستم واعتماد به نفس من عالی است ).

5-     عاشق خود، کار خود وخدای خود باشید:

خودتان را درهرشرایطی که هستید بپذیرید. به فرض؛ اگرقد شما کوتاه است، خودتان را بپذیرید هرگونه که باشید، روح خداوند درشما جاری است وتوجه به همین نکته، اعتماد به نفس شما را زیاد می‎کند. اگر عاشق خدای خود باشید وخود را وابسته به یک نیروی برتر بدانید، به طور حتم همیشه اعتماد به نفس دارید. به کار خود علاقه مند باشید واگر به هرعلتی ازشغل خود احساس نارضایتی می کنید، سعی نمائید دیدگاه خود را نسبت به آن عوض کنید.

6-     تبسم را فراموش نکنید:

سعی کنید درهرشرایطی، تبسم برلب داشته باشید. تبسم، نشانه بارز اعتماد به نفس وسلامت روان است.

گفته شده پیامبر اسلام (ص) درتمام مدت زندگی خود متبسم بوده‎اند. تبسم، نماد خوشروئی است وخوشروئی از نشانه های مومن است.

7-     مبهم حرف نزنید:

اگر به اصطلاح ( من من ) کنید، به دیگران اعلام کرده‎اید که من اعتماد به نفس لازم را ندارم. بلند و روان و رسا صحبت کنید. علاوه براین ، صراحت بیان داشته باشید و به روشنی و وضوح اعلام کنید که  چه  می‏خواهید یا منظورتان چیست. حاشیه نروید وبه اصل مطلب بپردازید. این اقدام ها اعتماد به نفس را تقویت می کنند.

8-    مطالعه خود را زیاد کنید :

کسی که زیاد مطالعه می‎کند و اطلاعات زیادی به دست می‎آورد، خودش را یک سروگردن از دیگران بالاتر می‏بیند و این همان اعتماد به نفس است.

9-     آراستگی ظاهر خود را زیاد کنید:

اگر شما ظاهر آراسته و مرتبی داشته باشید، اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

10-آرامش خود را حفظ کنید:

مضطرب و عجول بودن، از اعتماد به نفس شما خواهد کاست. اگر آرامش خودتان را از دست بدهید، ممکن است شمال و جنوب را هم گم کنید.

11-به موفقیت های خود نگاهی بیندازید:

ازموفقیت هایی که تاکنون داشته اید، برای خود لیست تهیه کرده و همراه خود داشته باشید.

12-نه گفتن را یاد بگیرید:

بسیاری از افراد، قدرت نه گفتن را ندارند و این همواره برای آنان مشکل هایی ایجاد خواهد کرد.


چاپ   ایمیل