ده اشتباه وحشتناک در روابط زناشویی

ده اشتباه وحشتناک در روابط زناشویی

1-      احترام نگذاشتن به یکدیگر

یکی از مهم ترین عوامل حفظ یک رابطه احترام است. شما باید درهرشرایطی به همسرتان احترام بگذارید به خصوص جلوی دیگران. همسر شما دوست دارد درحضوردوستان، آشنایان وفامیل مورد احترام وتحسین قراربگیرد. او باید بداند نظر وعقیده اش چقدر برای شما اهمیت دارد.

2-     بی اهمیتی به درد دلهایش

به حرف ها وخواسته های همسرتان با دقت گوش دهید. حتی اگر این حرف ها برای شما جالب نیستند .تمام سعی خود را بکنید تا شرایطی فراهم شود که او به راحتی با شما درد دل کند. اگر زمانی که او صحبت می کند به جای گوش دادن به حرفهایش مشغول کامپیوتر یا تلویزیون باشید، رابطه شما روز به روز کم رنگ تر خواهد شد.

3-    نداشتن روابط صمیمی ونزدیک

اوهمسر شماست ، خداوند شما را برای یکدیگر آفریده تا درکنار هم قرارگیرید وآرام شوید .سعی کنید همیشه روابط روحی وجسمی نزدیکی با او داشته باشید. اگر نسبت به این نوع روابط بی علاقه هستید حتماً به پزشک مراجعه کنید .

4-     تصور نکنید همیشه حق باشماست

ما فکرمی کنیم اگر بحثی بین ما پیش می‎آید هرطور شده باید جوابی بدهیم تا ثابت کنیم که درست می‏گوییم. ما دوست داریم حرف آخر را خودمان بزنیم وهمیشه حرف، حرف ما باشد، اما باید بدانیم در زندگی زناشویی دونفربا هم هستند که تصمیم می‎گیرند، آن طرف دیگر هم به اندازه ما حق رای دارد.  گاهی فکر می‏کنیم اگر جوابی را بی پاسخ بگذاریم نشان این است که کم آورده ایم، به همین خاطر کوچک ترین حرفی را هم بی پاسخ نمی گذاریم وهمین امر موجب اختلافات بزرگ زناشویی می شود.

5-     حرف هایتان تنها درحد یک صحبت باقی نماند

همیشه عمل بهتر از حرف است سعی کنید به جای اینکه بحث را ادامه دهید درعمل ثابت کنید. اگر می‏گویید کاری را انجام می دهید، حتماً انجام دهید. اگر تصمیم می گیرید کاری را تکرار نکنید به هرترتیب شده به صحبت تان عمل کنید تا اطمینان همسرتان جلب شود وحرف شما را قبول کند.

6-     ازشوخی های رنج آور بپرهیزید

گاهی برای عوض شدن شرایط با خنده، با همسرتان شوخی کنید. ما باید بدانیم هرشوخی شاد کننده نیست دراین مورد محتاط باشید چون ممکن است موجب آزار همسرتان شود. اگر می دانید او به موضوعی حساس است ونقطه ضعف دارد اصلاً درآن مورد صحبت نکنید. سعی کنیدجلوی دیگران همیشه به او افتخار کنید و او را بالا ببرید.

7-     عدم صداقت واطمینان

شما نباید هیچ رازی برای خودتان داشته باشید هرچه هست باید بین شما وهمسرتان باشد. دروغ وپنهان کاری شما را از همسرتان دور می کند وبین شما فاصله می اندازد .همیشه به هم اطمینان داشته باشید وبرای او اطمینان ایجاد کنید.

8-    مایه رنج وعذاب همسرتان نباشید

شما باید همسرتان را خوب بشناسید ازعلایق وخواسته های او با خبر باشید، نباید کاری کنید که او از شما ناراحت شود وسعی کنید به خواسته هایش احترام بگذارید.اگراز چیزی ناراحت می شود یا کاری را دوست ندارد درمورد آن اصرار نکنید واگر متوجه شدید مساله ای همسرتان را آزار می‎دهد آن کار را انجام ندهید.

9- خودخواه وشکم پرست نباشید

شوهران باید سعی کنند روی غذا حساس نباشند، شام وناهار این قدر مهم نیست که دلخوری پیش بیاید، به همسرتان حق بدهید که او هم خسته بوده وشاید نتوانسته به بهترین نحو غذا را درست کند.سرخود مهمان دعوت نکنید حتماً قبل از آن آمادگی همسرتان برای پذیرایی ازمهمان را جویا شوید.

10-درخانه بد خلقی نکنید

ناراحتی ها وخستگی سرکار را به خانه نیاورید. اگر ازموضوعی ناراحتید سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید وآن بداخلاقی را به همسرتان انتقال ندهید. اگر دعوایتان می شود داد نزنید، بلند صحبت نکنید، صبر کنید تاکمی عصبانیت تان آرام شود بعد درمورد مشکل با هم صحبت کنید .


چاپ   ایمیل