نگاه ادیان و فرهنگ ها به روابط جنسی

نگرش ادیان به مسئله سکس


یهود: رفتار جنسی بیشتر به منظور تولید مثل و داشتن وارث و جانشین است

مسیح: زنان را به رهبانیت دعوت می‌کند، چون آنها را واسطه امکان برقراری روابط جنسی نامشروع با مردان دلفریب می‌داند و از سوی دیگر به مردان سفارش می‌کند که شهوت جنسی خود را سرکوب نمایند و به کلیسا روی آورند

اسلام: در نظام خانواده ارضای تمایل جنسی مجاز شمرده و به مرد اجازه داده که تمایل جنسی خود را از طریق آمیزش با همسر خویش ارضا کند. همچنین علاوه بر ازدواج دائم ، امکان ازدواج موقت نیز داده است به نظر می‌رسد دیدگاه اسلام درخصوص sex از تولید مثل فراتر رفته وبه نسبت ادیان قبلی اندکی رنگ لذت بخود گرفته است. (تولید مثل، لذت، آرامش) ما شما را از زن و مرد آفریدیم تا در کنار هم آرامش بگیرید ( قرآن ) سیر تحول عملی سکس: روانشناسان و روان پزشکان فعالیت خود را در آمریکا و اروپا در اواخر 1880 شروع کردند. در همان زمان مطالعات علمی رفتار جنسی نیز آغاز شد اولین اثری که در این زمینه به چاپ رسید و کتاب آسیبهای روانی جنسی تالیف ریچارد فن کرافت – ابینگ روانپزشک آلمانی در سال 1886 – 1965 بوده است. از پیشگامان مطالعه رفتار جنسی می‌توان به هاولاک آلیس و فروید اشاره کرد. با رشد و پیشرفت علوم رفتاری مطالعه رفتار جنسی بشر نظم ویژه ای به خود گرفته و در آثار مردم شناسی، پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی به تدریج بررسی‌های دقیق علمی تحقق یافت. از سکسولوژیستهای معاصر که در این امر گامهای موثری برداشته اند می‌توان از کینزی (1953-1948)نام برد. دربارۀ رفتار جنسی مردان و زنان پژوهشهای مهمی انجام داده است. همچنین وی درخصوص تفاوتهای فرهنگی رفتار جنسی با 5300 مرد و 5900 زن مصاحبه انجام داد. مستر و جانسون (1966USA) نیز درخصوص فرایند فیزیولوژی واکنش جنسی پژوهشهای تجربی انجام داده اند. فورد و فرانک بیچ (1951) رفتار جنسی در فرهنگهای مختلف را مورد بررسی قراردادند. تعریف رفتار جنسی از دیدگاه‌های مختلف زیست شناسی: هر نوع رفتاری که احتمال ترکیب اسپرم و تخمک را افزایش دهد. رفتار جنسی گفته می‌شود. (هاید 1986)البته در دهه‌های اخیر، متخصصان توانستند نیروی تولید مثل را از تعریف تمایل جنسی متمایز سازند. سکسولوژی کینزی: رفتاری که به اوج لذت جنسی (ارگاسم) منجر شودرا رفتار جنسی گویند. هاید: رفتاری که برانگیختگی جنسی ایجاد نموده و احتمال رسیدن به اوج لذت جنسی را افزایش ‌دهد، رفتار جنسی گویند. بررسی‌های فرهنگی درباره رفتارهای جنسی بررسی های مردم شناسان و روانشناسان اجتماعی نشان می‌دهد که در فرهنگی‌های مختلف روشهای ارضای میل جنسی به طرق مختلف صورت می‌گیرد. بعنوان مثال: بوسیدن که در فرهنگ اروپائی از روشهای متداول تمایل جنسی است درحالیکه در برخی جوامع بعنوان ابزار تمایل جنسی بکار نمی‌رود. وقتی مردم تنگای افریقا برای اولین بار اروپائیان را در حال بوسیدن دیدند خندیدند و گفتند: آنها را نگاه کن آب دهان یکدیگر را می‌خورند! روشهای بوسیدن نیز در میان جوامع مختلف متفاوت است: در میان افراد کواکیوتل کانادا و مردم جزیرۀ تروبریانه بوسیدن شامل مکیدن لبها و دهان جنس مخالف است اگر چه در بعضی جوامع این عمل خیلی زننده است و بعضی جوامع بعنوان تحریک جنسی قلمداد می‌گردد. موضوع دیگری که در فرهنگهای مختلف به چشم می‌خورد، تعداد دفعات آمیزش جنسی است بعنوان مثال: مردم کراکی اقیانوس آرام هفته‌ای یکبار آمیزش می‌کنند. مردم ایرلند اینس بیگ: ماهی یکبار در حالی که مردم آرمانی استرالیا در یک شب 3 تا 5 بارآمیزش جنسی میکنند. همینطور درخصوص خودارضائی در فرهنگهای مختلف نگرش‌های متفاوتی وجود دارد برخی جوامع چنین عمل را تشویق برخی دیگر مجاز می‌دانند. این در حالیست که در جوامعی آنرا گناه میشمارند. همچنین درخصوص نگرش فرهنگهاي مختلف به پردۀ بکارت نیز تفاوتهای زیادی وجود دارد. در فرهنگهايي از دست دادن ان عيب ، در بعضي از دست دادن همه حيثيت ،در بعضي ديگر از دست دادن ان نوعي عبور از مرحله نوجواني به جواني وحتي در فرهنگهايي نداشتن ان الزامي است . تحول رفتار جنسی: به گفته موسسه (play boy)در دهۀ 1970 حاصل مقایسۀ پژوهشهای هانت و کینزها بیانگر آن است که در امریکا در دهه‌های اخیر آمیزش جنسی قبل از ازدواج رواج یافته ، از تفاوتهای نقش جنسی زنان و مردان کاسته شده و تفاوت ارضای تمایل جنسی در طبقه‌های اجتماعی مختلف از میان رفته است. به نظر میرسد در روند تکامل تفاوتهای جنسی بین زن و مرد به مرور کاهش میابد. برای مثال کوچک شدن سینه ها در زنها ، کوچک شدن آلت تناسلی مردان ، ظریف تر شدن اندام مردان .و همینطور استفاده جنسها از لباسها و وسایل یکدیگر( برداشتن زیر ابرو توسط مردها ، بلند کردن مو توسط مردها ،پوشیدن شلوار جین توسط زنها. ) 


چاپ   ایمیل