تربیت جنسی کودکان از کودکی تا نوجوانی

تربیت جنسی کودکان از کودکی تا نوجوانی


۱- زمان و چگونگی جدا سازی محل خواب کودک با مثال

۲- سوالات جنسی و نحوه پاسخ دهی به آنها با مثال

۳-سن مناسب برای پاسخ دهی به سوالات جنسی کودک

۴-آموزش ناحیه های خصوصی به کودک

۵-لباس مناسب مادر در مقابل فردند پسر

۶-تا چه زمانی بچه را پدر مادر میتوانند حمام کنند

۷-با یک بچه دبستانی چه صحبتهایی را میتوانیم بکنیم ؟

۸- چطور از خود ارضایی با بچه صحبت کنیم ؟

۹ - اگاهی دادن به فرزند در مورد فضای مجازی

۱۰ - در مورد عشق های دوره دبیرستان چطور برخورد کنیم ؟


چاپ   ایمیل