معایب ایستاده ادرار کردن

معایب ایستاده ادرار کردن :


در اسلام ایستاده ادرار کردن جایز نیست حتی اگر کسی زانو درد دارد باید از توالتهای فرنگی یا صندلی های مخصوص استفاده کند و بعد از آن حتما با آب خودش را بشورد چرا که نجاست ادرار با دستمال کاغذی از بین نمی رو و اما ضرر ایستاده ادرار کردن این است که وقتی کسی این کار را انجام می دهدمثانه ی او به طور کامل تخلیه نشده و مقداری از ادرار باقی می ماند ، این ادرار ته نشین شده و پس از گذشت مدتی فرد را دچار سنگ مثانه خواهد کرد هم چنین این کار باعث بروز بیماری بزرگ شدن پروستات در مردان می شود.


چاپ   ایمیل