درمان های طبی جایگزین مشکل عدم نعوظ

درمان های طبی جایگزین:


در شرایط که درمان های دارویی خوراکی نمی توانند مشکل اختلال نعوظ را حل کنند و یا آن که با منع مصرف و یا عوارض جانبی غیر قابل تحمل همراه هستند، درمان های جایگزینی بر حسب شرایط بیمار از سوی پزشک توصیه می گردد:
1ـ تزریق دارو داخل آلت.
2ـ استفاده از قرص های ساچمه ای در داخل آلت.
3ـ استفاده از وسیله های پمپ کننده.
4ـ تکنیک های جراحی و استفاده از پروتز به خصوص در شرایطی که آسیب جدی ساختمان و عروق آلت تناسلی علت مشکل است.
یادمان باید باشد که در اختلال نعوظ مزمن، میل جنسی چه در مرد و چه در شریک جنسی وی کاهش یافته است. از این رو باید به بازتوانی جنسی زوجین اندیشید و به صرف درمان اختلال نعوظی کار را پایان یافته تلقی نکرد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه درمانگران باشد، اهتمام به درمان جامع نگر بیماران است. مردان دوست ندارند همسرشان تصور کنند که همه چیز به اصطلاح به ذهنیت و روان آن ها بر می گردد. به خصوص در جوامع توسعه نیافته، مشکلات با نمود جسمانی، مقبولیت بیشتری دارند و هر جا که پای ذهن و روان در میان است باور دارند که فقط باید خود فرد بخواهد و اراده کند. از این رو، توصیه می شود درمان دارویی و درمان های روانشناختی هم راستا با هم هدایت گردند حتی اگر پزشک معالج بخواهد این کار را به صورت تیمی و با چند رشته از درمانگران سلامت انجام دهد.


چاپ   ایمیل