پنج كليد رابطه موثر در عشق و ازدواج

پنج كليد رابطه موثر در عشق و ازدواج:

يك: به جاي پنهان كردن، تعمير كنيد. از مشكلات، ناراحتي ها دلخوري ها فرار نكنيد. آنها روي هم تلمبار شده باعث ميشود منفجر شده يا نااميد شويد.

دو: همكاري كنيد. رابطه يك كار دو نفره است. يك نفر به تنهايي نميتواند رابطه را به موفقيت برساند.

سه: نشان دهيد قابليت شنيدن گله و انتقاد را داريد. اگر گلايه همسرتان به شما بربخورد به مرور رابطه رو به سردي خواهد گذاشت.

چهار: تمركز خود را بر قسمتهاي مثبت رابطه بگذاريد نه قسمتهاي منفي آن.

پنج: برقراري درست رابطه را بياموزيد.  


چاپ   ایمیل