چرا بعد از انزال فرد دچار کمر درد می‌شود ؟

چرا بعد از انزال فرد دچار کمر درد می‌شود ؟


■ در بسیاری از موارد درد کمر به خاطر کشیدگی عضلات کمر ، گوژپشتی ، آرتریت ، بیرون زدن دیسک بین مهره‌هاست و همچنین دلایل دیگری که هنوز برای بسیاری ناشناخته هستند

# جلوگیری از کمر درد پس از انزال


#برای جلوگیری از درد کمر باید یک مکان مناسب برای برقراری رابطه جنسی که راحت باشید انتخاب کنید و برای جلوگیری از آن که مدت زمان طولانی را به یک حالت بمانید در فواصل کوتاه زمانی جای خود را با همسرتان عوض کنید و توصیه‌ی جدی آن است که پس از انزال حتماً ادرار را تخلیه کنید و حتی الا مکان دوش آب گرم گرفته شود

#یک راه دیگر برای جلوگیری از درد کمر ماساژ حین برقراری رابطه جنسی می‌باشد ، در زمان برقراری رابطه جنسی فشارخون بالاست و بدن شما گرم است و می‌توانید از همسرتان بخواهید این کار را برای شماانجام دهد که این خود موجب افزایش انرژی شما برای ادامه نزدیکی می‌شود

#هرگز ورزش را فراموش نکنید ، با انجام ورزش های مربوط به ماهیچه های فیله ی کمر ، می‌توانید همواره این ماهیچه‌ها را آماده نگه دارید و از درد کمر پس از انزال بکاهید

# در یک مقطع از زندگی جوانان تمایل بیشتری نسبت به لذت جنسی دارند و بیشتر مواقع بدون لباس با هم آمیزش می‌کنند که به دلیل عرق کردن در حین رابطه جنسی موجب بروز کمر درد های بسیار شدیدی می‌شود که برای جلوگیری از این عوارض چند نکته را باید رعایت کنید :

● از در آوردن کامل  لباس در زمان آمیزش خودداری کنید

● در صورت برقراری رابطه بدون لباس ، حتماً روی خود را با پتو بپوشانید

از نزدیکی های  دوبار یا چند بار در روز بپرهیزید

 درصورت تکرار آن ، حتماً بین دو نزدیکی حمام کنید ،   دچار درد کمر نشوید


چاپ   ایمیل