ازدواج هایی که به شکست منجر شده و یا در مرحله آشنایی بهم خورده است

بر اساس تجربیات موجود در مشاوره ها، ازدواجهایی که با شکست روبرو بوده یا در مرحله آشنایی بهم خورده اند به 4 دسته زیر تقسیم می شوند:
دسته اول : ازدواج هایی که قبل از 25 سالگی آقایان و قبل از 20 سالگی خانم ها صورت پذیرفته :
با توجه به عدم ثبات معیار های انتخاب همسر، عدم شناخت فردی و شرایط پیرامون، عدم استقلال فکری، مالی و ضعف تصمیم گیری، انتخابهای احساسی و عدم شناخت کافی از جنس مخالف، این دسته از ازدواج ها یکی از پر ریسک ترین نوع ازدواج ها به شمار میرود و افرادی که در این رده سنی تصمیم به ازدواج و طی مراحل آشنایی دارند لازم است آموزشهای لازم را جهت ارتباط و شناخت صحیح کسب نمایند وبا مشاور و راهنمایی خانواده ها نسبت به آن اقدام نمایند.
دسته دوم : ازدواج به علت نیاز جنسی
اگر چه بخش اعظم دلیل ازدواج مردان میتواند به منظور تامین غریزه جنسی باشد و این حق عرفی و شرعی آنهاست، اما نیاز جنسی نباید تنها دلیل ازدواج باشد چرا که پس ازتامین شدن آن فشارحاصل از شرایط پیرامون زندگی و مسئولیت پذیری و عدم برنامه ریزی میتوانند باعث شکست در ازدواج شود.
دسته سوم : ازدواج تحمیلی
ازدواج هایی که به طرفین از سوی خانواده یا بر اساس رسم و رسومات تحمیل می شود و بعضا ازدواجهای فامیلی میباشند که علاوه بر اینکه درصد  شکست در این دسته از ازدواجها زیاد است، میتواند باعث گسترش خیانت های جنسی و عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر شود. همچنین باعث سرخوردگی و ضعف در استقلال فکری و تصمیم گیری افراد شود.
دسته چهارم : ازدواج هایی که بواسطه ظاهر و موقعیت اجتماعی طرفین صورت می پذیرد
اگر چه  انسان مجذوب زیبائی ها می شود و نمیتواند به ظواهر بی اهمیت باشد اما از آنجایی که ظاهر در ابعاد مختلف در گذر زمان عادی می شود و پس از سایر خصوصیات که اکثرا باطنی هستند نمود میکند، لذا با توجه به  تجارب مشاورین توصیه می شود زیبایی ظاهری در کنار سایر خصوصیات فردی و شخصیتی افراد  ملاک انتخاب همسر باشد نه تنها دلیل انتخاب همسر.


چاپ   ایمیل