چرا تقدم ارگاسم زن بر مرد اهمیت دارد؟

چرا تقدم ارگاسم زن بر مرد اهمیت دارد؟


اگر مرد  ارگاسم داشته باشد، دیگر انرژی‌ای برایش باقی نمی‌ماند تا زن را سیراب کند؛ اما زن پس از ارگاسم داشتن، چون همچنان برانگیخته است،‌ هم به مرد ارگاسمش را می‌دهد و هم خود از ادامه یافتن مقاربت، لذت بیشتری می‌برد.

اگر زن بهتر ارضاء شود ، عقده هايش باز شده و اعصابش راحت مي شود .

زني كه از شوهر خود راضي باشد،درحین رابطه زناشویی و مرد نيز به تمايلات جنسي او پاسخ دهد، مطيع ،حرف شنو و صبور مي شود و مرد هر چه بگويد عمل مي كند، حتي اگر بي ارزش ترين چيزها باشد.
اما اگرارضانشودوهمسرش فقط به فکر نیازخودش باشد
اودروجود خود آرامش نمي يابد و مانند كسي است كه وقت ادرار نيم ديگر ادرار خود را در مثانه نگاه دارد.
زن باارضاشدن احساس آرامش كامل و سبكي و نشاط مي نمايد،پرخاشگر وعصبی نمیشود،مهربان میشود،لذا در پي تشكر بر مي آيد و هميشه دوست دارد كاري كند كه محبت او نزد شوهرش بيشتر شود .چاپ   ایمیل