خشونت در رابطه جنسی

خشونت در رابطه جنسی
آنچه که در فیلم‌ها بسیار اغوا کننده و تحریک آمیز به نظر می‌رسد می تواند علاوه بر ایجاد زخم، بسیار دردناک نیز باشد.

 دکتر پیر شوارتز متخصص روان شناسی در دانشگاه واشنگتن می گوید: «شهوت یک لحظه بخصوص می‌تواند سبب شود تا شریک جنسی تان را محکم در آغوش گرفته و بخواهید به عمق جان وی رخنه کنید؛ اما مراقب باشید که پوست وی را پاره نکنید!
بجای چنگ زدن، نوک انگشتانتان را فشار دهید و تمام بدن وی را به آرامی لمس کنید. زمانی که وی در رابطه جنسی به درستی رفتار می کند، برای تشویق عشقتان وی را محکم‌تر در آغوش بفشارید».


چاپ   ایمیل