اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسیبه نبود توانایی در مهار و یا به تعویق انداختن تمایلات و فعالیت‌های جنسی اطلاق می‌گردد. در واقع رابطه جنسی و اندیشدن به آن، افکار معتاد را تحت سیطره‌ی خود قرار می‌دهد و نیاز به انگیختگی جنسی جای نیاز به صمیمت را می‌گیرد. علت آن معمولاً بدرفتاری با معتادین در سنین کودکی این گونه افراد می‌باشد. اعتیاد به روابط جنسی یک بیماری پیشرونده بوده و قابل علاج نیست. اما می‌توان همانند بسیاری بیماری‌های دیگر، آن را متوقف نمود.

دراین بیماری، یک الگوی وسوسه و اجبار به برقراری رابطهٔ جنسی وجود دارد که در آن روابط جنسی منجر به تخریب‌های زیادی در زمینه‌های کاری، خانوادگی و عزت نفس، می‌گردند. استفاده از خدمات انجمن‌هایمعتادان جنسی گمنام از بهترین روش‌های مقابله با پیشرفت این نوع اعتیاد است.


چاپ   ایمیل