اقدامات زن و شوهرهای باثبات برای نشان دادن اعمال مثبت خود در زندگی زناشویی

اقدامات زن و شوهرهای باثبات برای نشان دادن اعمال مثبت خود در زندگی زناشویی
نشان دهید نگران هستید:
وقتی همسرتان در مورد مشکلات و ناراحتی هایش صحبت می کند شماهم نشان دهید که ناراحت هستید. و از او حمایت کنید.

همدلی کنید:
شما می توانید به همسرتان بفهمانید واقعا اورا درک می کنید و با چهره خودتان به او نشان دهید که احساس مشابه احساس او دارید.اما نمی توانید وانمود به همدلی کنید.اگر به دروغ بگویید احساست را می فهمم همسرتان دست شمارا خواهد خواند.

آدم پذیرایی باشید:
حتی اگر با گفته های همسرتان مخالف هستید طوری رفتار کنید که نشان دهد صحبت های او مهم؛بامعنا و محترمانه اند.

شوخی کنید:
گوشه کنایه زدن؛بذله گویی و شلوغ کردن نیز می تواند مفید باشد. شوخی های خصوصی نشان می دهد که رابطه شما خصوصی و صمیمی است. اما مواظب باشید همسرتان تصور نکند که شما زخم زبان می زنید.

یکدیگر را در خوشی های هم سهیم کنید:
 به همسرتان نشان دهید از زندگی مشترکتان راضی هستید یا لااقل اوقات خوشی را باهم می گذرانید.

سکستراپی


چاپ   ایمیل