زنان چگونه تحریک می شوند ؟

زنان چگونه تحریک می شوند ؟


اگر مرد به هنگام رابطه ی جن سی، برخی عبارات عاشقانه یا تمجیدی را با لحنی آرام در گوش زن زمزمه کند، باعث افزایش لذت و شهوت در زنان می شود.
البته نکته ی بسیار مهم آن است که این جملات واقعی باشد. و با رفتارها و گفتارهای قبلی مرد همخوانی داشته باشد.
 برای مثال چندین جمله ی پیشنهادی در زیر آورده شده است که شما می توانید از آن ها الهام بگیرید و به تناسب نظر و احساسات خودتان، از آن ها استفاده کنید:

 • تو بهترین زن دنیایی
 • چقدر کنارت آرومم
 • من عاشقتم
 • چقدرتو زیبایی
 • تو رو با دنیا عوض نمی کنم
 • چقدر لب هات سکسین
 • چشمات منو خمار می کنه
 • رابطه با تو لذت بخش ترین کار دنیاست
 • من عاشق پاهاتمگرمای بدنت دیوونه کنندست
 • وقتی تو باشی، من حتی حوریه بهشتی هم نمی خوام
 • تن بلوری تو فقط مال خودمه

گاهی مردان این احساسات را دارند اما نمی دانند که گفتن این جملات چه
تاثیر عمیقی بر زنان دارد و فکر می کنند که تنها لمس کردن بدن زن کافی است. در حالی که که زنان دوست دارند بارها این جملات را از زبان همسرشان بشنوند.
شنیدن این جملات از زبان همسر بر "خودپنداره بدنی" زن تاثیر مثبت دارد،
آن هم در فضایی که مجلات و سایت ها و ... با تبلیغاتشان بر خودپنداره ی بدنی برخی زنان تاثیرات منفی می گذارند.


چاپ   ایمیل