خیانت در زناشویی

خیانت در زناشویی


هیچ فردی فکر نمی کند که به همسرش خیانت کند, دقیقا وقتی که آدم بیش از اندازه به خوش مطمئن باشد جرات می کند که پیش برود با این فکر که " من خیانت نمی کنم " ...
دقیقا مثل افراد معتاد که اصلا هیچوقت فکر نمی کردند معتاد شوند!
خیانت از یک درد دل ساده با همکارتان , همسر دوست صمیمی و .. شروع خواهد شد. شما در ابتدا فکر میکنید چقدر خوب درکتان میکند بعد تصور میکنید به عنوان یک انسان با او هم فکری دارید به مرور دلتان می خواهد بیشتر با او صحبت کنید چون حرف های او روی شما تأثیر زیادی دارد کم کم فکر میکنید فقط وقتی با او صحبت میکنید برایتان همه چیز خوب است و آرام می شوید, حتی گاهی هیچ گله و شکایتی از همسرتان ندارید ولی برای دردودل با او از همسرتان شکایت میسازید ” همسرم زشته اصلا نمی فهمه من چی میگم , منو درک نمی کنه و ....
خیانت اطراف شماست; چشمهایتان را باز کنید.


چاپ   ایمیل