یک رابطه جنسی "عالی‌" چه خصوصیاتی دارد؟

یک رابطه جنسی "عالی‌" چه خصوصیاتی دارد؟نتیجه یک تحقیق اکتشافی محققان کانادایی می‌گوید که این تجربه‌های ذهنی‌ هستند که یک رابطه تنانه را به یک تجربه فراموش نشدنی، "عالی" و بهینه ‌تبدیل می‌‌کنند. هشت فاکتور مهم اینها هستند:


1. حضور:
 تماماً در لحظه بودن، بدون افکار پراکنده‌ی دیگر
2. یکی‌ شدن:
حس ارتباط قوی با دیگری، هارمونی، همزمانی

3. صمیمیت:
 فهم اروتیک و سکشوال  (شهوانی و جنسی) از یکدیگر، اعتماد و تمایل عمیق

4. تبادل:
 گفتار خارج از قاعده، با حساسیت دیگری را دریافتن، کلامی‌ و غیرکلامی

5. اصالت و "خود بودن"
کاملا "خود" بودن، بدون مهار، بدون شرم، بدون ترس از قضاوت شدن، قبول کردن دیگری

6. استعلا، حس دگرگون شدن، خوشحالی، صلح، حس از دست دادن زمان

7. ماجراجویی:
خود و دیگری را بازیگوشانه کشف کردن، آزمایش کردن، از مرز گذشته

8. اهدا‌:
 خود را بدون سپر دفاعی نشان دادن، خود را به دست دیگری سپردن
فاکتورهایی مانند به ارگاسم رسیدن، جذابیت و حس‌های صرفا جسمی‌، از سوی مصاحبه شوندگان در درجه کم‌اهمیت‌تری قرار داده شدند و برای تجربه سکس "عالی‌" شرط لازم محسوب نمی‌‌شدند. افراد (شرکت‌کننده در این آزمایش)ای که از لحاظ سنی‌، تمایلات جنسی‌، موقعیت اجتماعی، جنسیتی و...بسیار با یکدیگر متفاوت هستند و تجربه‌های متفاوتی داشته اند، تصور مشابهی از رابطه تنانه فراموش نشدنی‌ دارند. جسم ما آنقدر تعیین کننده نیست که ذهن ما.

دكتر سعيد محمدزاده(سكسولوژيست)


چاپ   ایمیل