علایم و تشخیص بیماریهای منتقله جنسی

 بسیار مهم است شما علایم شایع این بیماریها را بدانید تا در صورت مشاهده آنها، حتی با وجودیکه علایم به نظر شما خفیف باشد، بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید

بعضی از علایم شایع این بیماریها عبارتند از:
سوزش در ناحیة تناسلی
خارش در ناحیة تناسلی
خارج شدن ترشحات از پیشابراه و یا واژن
ـزخم در ناحیة تناسلی، دهان و یا مقعد
 زگیل در ناحیة تناسلی و یا مقعد
لمس توده در ناحیة تناسلی و یا مقعد
بوی بد و متعفن از ناحیة تناسلی
تخلیه مدفوع دردناک
در زیر ٦ توصیه برای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای منتقله جنسی پیشنهاد می شود:
۱) همیشه و به درستی از کاندوم مردانه استفاده نمایید.
۲) بعد از تماس جنسی، ناحیة خارجی تناسلی را با آب و صابون بشورید.
۳) بعد از تماس جنسی، ادرار کنید تا برخی از باکتریهای وارد شده خارج شوند.
۴) در حین قاعدگی، تماس جنسی نداشته باشید در این زمان مستعد انتقال عفونت هستید.
۵) از نزدیکی از راه مقعد اجتناب کنید.
۶) از تمیز کردن واژن با دوش اجتناب کنید


چاپ   ایمیل