عواملی که سبب ترشح غیرطبیعی از واژن می شود

 

عواملی که سبب ترشح غیرطبیعی از واژن می شود


●دیابت
●حاملگی
●عفونت
●دوش واژینال
●بعضی صابونها
●آنتی بیوتیکها
●اسپری های پاک کننده ناحیه تناسلی


چاپ   ایمیل