فتيش

فتيش

معمولا افرادی دارای فتیشیسم هستند که نسبت به جنس مخالف احساسات بسیار زیادی دارند و در رابطه جنسی از اینکه طرف مقابل از آن ها لذت می برد ، لذت می برند . این افراد از ارضاء شدن طرف مقابل بسیار لذت می برند . رایج ترین فتیش ، فتیش پا می باشد . در فتیش پا مرد با لیسیدن پا و مکیدن انگشتان پای زن هورمون هیپوتالاموس را تحریک کرده و در پی آن زن به شدت تحریک می گردد تا جایی که امکان ارضا شدن خیلی زیاد می گردد .
فتیش در رابطه جنسی کارهای غیر رایج می باشند و نه غیر عادی . مثلا بوسیدن پای زن ها با توجه به اینکه نورونهای عصبی و حسی زنان بر خلاف مردان در تمام سطح بدن پخش شده است می تواند به زن ها احساس لذت بخشی بدهد . پای زن ها عضو بسیار زیبای بدن زن می باشد که بوسیدن و ماساژ دادن آن به زن ها آرامش خاصی می دهد البته بعضی از زن ها از اینکار ابراز ناراحتی می کنند که این می تواند به دلیل کثیف بودن پا باشد یا به خاطر این باشد که زن فکر می کند این کار از مردانگی مرد می کاهد .
به عقیده شخصی من فتیش به خاطر حسرت های جنسی ایجاد می گردد . به نظر بنده افراد به دلیل عدم دستیابی جنسی و شکست های ارتباطی و جذابیتی از رابطه جنسی انتظاراتی را پیدا می کنند که بر پایه حسرت می باشد تا واقعیت . در این مرحله افراد در اثر فشار دچار یک خود تخریبی می گردند که در راستای مسائل اینگونه نمود می کنه و افراد چنین برخوردهایی با اونها را ترجیح می دهند. در واقع آنها از این رفتار لذت نمی برند بلکه در واقع از خود بخاطر مسائل یاد شده انتقام می گیرند.


چاپ   ایمیل