عوامل روانی

—

     عدم اعتماد به نفس، افسردگی و به خصوص استرس و اضطراب 

     خستگی و بی حوصلگی، مشکلات زناشویی، یا تفکرات منفی نسبت به همسر
احساس‌ گناه‌
رابطه‌ زناشويي‌ نامناسب‌
اختلالات‌ رواني‌ مثل‌ افسردگي‌، اضطراب‌، استرس‌، و روان‌پريشي‌
نداشتن‌ اطلاعات‌ جنسي‌، از جمله‌ نداشتن‌ درك‌ درست‌ از جنبه‌هاي‌ عاطفي‌ و نيز آناتومي‌ و فيزيولوژي‌ زن‌

     سابقه سواستفاده جنسي  

    اعتقادات مذهبي كه ارتباط جنسي را گناه مي دانند

    ترس از حاملگي و غيره .

پیوستها:

وازکتومی|جلوگیری از بارداری|درمان ناتوانی جنسی|درمان مشکلات جنسی|درمان زود انزالی|درمان دیر انزالی|