اندام تناسلی خود را بهتر بشناسیم

اندام تناسلی مرد

این عضو در مردان به صورت استوانه اي شكل مي باشد كه از 3 بافت تو در تو تشكيل شده است.

اين بافتها اسفنجي شكل هستند و مي توانند به شكل يک توري گردند.

در واقغ آن ها حاوي ميليون ها فضاي خالي هستند كه در زمان تحريك جنسي توسط خون پر مي شوند و باعث بر انگيختگي آلت جنسي مي گردند.

پوست آلت هم شل و كاملآً قابل كش آمدن است تا بتواند خودش را با هر دو حالت فيزيكي آلت تطابق دهد..

اما كارايي اين عضو كه معمولاً آقايون در رابطه با آن فكر مي كنند محتاج فعاليت چند عضو ديگر است كه در ادامه بحث به این اعضا به طور آیکون وار اشاره شده و توضیح مختصری در رابطه با هر یک از آنها داده خواهد شد.

كيسه بيضه يا : Scortum

 اين عضو از بسياري مخازن خون و اسپرم تشكيل شده و در واقع كار اصلي آن تنظيم حرارت بيضه ها مي باشد.

به طور معمول در آقايان دو بيضه وجود دارد كه (… و اينكه يكي از آنها هم بالاتر از دیگری باشد كاملاً طبيعي است!!) فوق العاده حساس مي باشند.

كيسه بيضه از ماهيچه هايي تشكيل شده كه در هنگام گرما شل مي شوند و بين بيضه و بدن فاصله مي اندازند و در هنگام سرما هم جمع شده و بيضه ها را به بدن مي چسبانند.

بدن انرژي زيادي را صرف ثابت نگه داشتن دماي اين منطقه مي كنند.

پیوستها:

درمان دیر انزالی|درمان زود انزالی|وازکتومی|کنترل جمعیت|دیر انزالی|زود انزالی|مشکلات جنسی