واریكوسل : این حالت در واقع واریس و یا گشاد شدگی سیاه‌رگ‌های بیضه است. واریكوسلها معمولاً در زمان بلوغ ایجاد می شوند . آنها معمولاً بی ضرر هستند ولیكن در بعضی افراد به بیضه آسیب رسانده یا تولید اسپرم را كم می كنند.

سرطان بیضه ای : این بیماری یكی از شایعترین سرطانهای مردان كمتر از 40 سال می باشد. وقتی رخ می دهد كه سلولهای داخل بیضه بطور غیر طبیعی تقسیم می شوند و تومور ایجاد می كنند. سرطان بیضه می تواند به بخشهای دیگر بدن هم شیوع یابد اما اگر خیلی زود تشخیص داده شود نتیجه درمان عالی خواهد بود. پسران نوجوان باید ترغیب شوند تا آموزش ببینند از خود معاینه بیضه ای به عمل آورند.

اپیدیدیمیت: التهاب اپیدیدیم لوله های مارپیچی كه بیضه ها را با لوله ها منی مرتبط می سازد. معمولاً بر اثر عفونت بوجود می آید مثلا بیماری جنسی مسری كلامیدیا و منجر به درد و تورم كنار یكی از بیضه ها می شود.

ورم بیضه : وقتی رخ می دهد كه مایع در غشای اطراف بیضه ها جمع آوری می شود. ورم بیضه ممكن است باعث تورم بیضه شود اما بطور كلی بی درد است . در بعضی موارد ، جراحی برای اصلاح این وضعیت لازم است .

فتق مغبنی: وقتی بخشی از روده ها به داخل كشاله ران یا كیسه بیضه ، رخ می دهد. فتق شبیه برآمدگی یا تروم بخش كشاله ران به نظر می رسد با جراحی می توان اصلاحش كرد.

پیوستها:

پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|وکیوم|وازکتومی|