اختلالات آلت تناسلی

اختلالات تاثیر گذار بر آلت تناسلی عبارتند از :

التهاب آلت تناسلی : علائم آن عبارتند از : قرمزی ، خارش ، تروم و درد . بالانیت زمانی رخ می دهد كه سر آلت ملتهب می گردد. همچنین پوست ختنه گاه در صورت عدم ختنه كودك، می‌تواند مبتلا به عفونت قارچی و باكتریاییگردد.

نقص پیشابراه پیشین : اختلالی است كه مجرای ادراری زیر آلت باز می شود نه در نوك آن

تنگی ختنه گاه : تنگی پوست ختنه گاه آلت تناسلی است و در نوزادان و كودكان شایع می باشد. معمولاً بدون درمان برطرف می شود. اگر در ادرار كردن مشكلی ایجاد كند ختنه توصیه می گردد.

پارافیموزیس : زمانی رخ می دهد كه آلت ختنه نشده پسری جمع می شود. اما سرجایش بر نمی گردد در نتیجه جریان خون به آلت مختل شده و درد و تورم ایجاد می گردد. پزشك شاید سعی كند به كمك روغن پوست ختنه گاه را جا بیندازد ولیكن چنانچه عملی نشد، ختنه توصیه می شود.

پیوستها:

پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|انزال زودرس|عدم نعوظ|وازکتومی|برگشت وازکتومی