اندام تناسلی مرد

این عضو در مردان به صورت استوانه اي شكل مي باشد كه از 3 بافت تو در تو تشكيل شده است.

اين بافتها اسفنجي شكل هستند و مي توانند به شكل يک توري گردند.

در واقغ آن ها حاوي ميليون ها فضاي خالي هستند كه در زمان تحريك جنسي توسط خون پر مي شوند و باعث بر انگيختگي آلت جنسي مي گردند.

پوست آلت هم شل و كاملآً قابل كش آمدن است تا بتواند خودش را با هر دو حالت فيزيكي آلت تطابق دهد..

اما كارايي اين عضو كه معمولاً آقايون در رابطه با آن فكر مي كنند محتاج فعاليت چند عضو ديگر است كه در ادامه بحث به این اعضا به طور آیکون وار اشاره شده و توضیح مختصری در رابطه با هر یک از آنها داده خواهد شد.


پیوستها:

|دستگاه شوک ویو|اولترا سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|انزال زودرس|عدم نعوظ|میکروپنیس|ناتوانی آقایان|ناتوانی جنسی|وازکتومی|برگشت وازکتومی| خودارضایی|استمناء|