تغييرات حاصل از بلوغ در پسران

 

بلوغ دوره اي است كه طي آن دوران مشخصات جنسي در افراد ظاهر و اعضاي جنسي بالغ مي شوند.

در پسران، معمولاً دروان بلوغ افراد بين 12 ‌تا 15 سالگي شروع شده، 3 ‌تا 4 ‌سال نیز به طول مي انجامد.

غده هيپوفيز که  در افراد جهت ایجاد دوران بلوغ بسیار موثر است و در قاعده مغز قرار دارد شروع به ترشح هورمون هايي مي كند كه بيضه را براي توليد هورمون جنسي مردانه يعني "تستوسترون" تحريك مي كنند.

اين هورمون ها باعث ايجاد تغييراتي مثل بزرگي اعضاي تناسلي و رشد موي بدن و سپس توليد اسپرم و افزايش ميل جنسي مي شوند.

 

توليد اسپرم

 

با فرا رسيدن زمان بلوغ، ساخت مداوم اسپرم در بيضه ها با سرعت حدود 125 ‌ميليون اسپرم در روز شروع مي شود.

اسپرم ها در اطراف ديـواره هاي لوله هاي سمينيفر تكامـل پيـدا مــي كنند و دم هاي آنها كه آنها را قادر به شنا كــردن مـي سازند، بـه سمت مركز لوله ها قرار مي گيرند.

اسپرم بالغ در يك لوله پيچ در پيچ به نام " اپيديديم " كه پشت هر بيضه قرار دارد، نگهداري مي شود.

سرانجام اسپرم ها يا در طي فعاليت جنسي با انزال بيرون مي روند و يا به داخل بدن بازجذب مي شوند.

پیوستها:


|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|وازکتومی|برگشت وازکتومی| خودارضایی|استمناء|