پرده بکارت :

ظاهراً چنین رایج است، كه غالباً 99.9% مردم به غلط گمان دارند كه «پرده بكارت» عضو یا سازه "مهبل" زن است.

این در حالیست كه با یك مشاهده ساده اما دقیق به خوبی می‌توان در‌‌یافت كه پرده بكارت جزو "مَلبان" «سكس-ابزار» آنها می باشد و بنابراین ارگانی است كه كاملاً خارج از اندام محبل قرار گرفته است.

 

این پرده دارای بافتی گوشتی نسبتاً كشسان است كه آنهم به شكلی ناقص و الاستیك جلوی «سوراخ مهبل» برخی از دختران و زنان را، مثل تار عنكبوت كه دهانه غاری را به ظاهر مسدود می كند، می‌پوشاند.

در برخی از فرهنگ ها آنرا " گیلاس دختر " نیز نامیده اند، كما‌ اینكه ما و البتّه بسیاری از ملل دیگر به آن عنوان «پرده بكارت» داده‌ایـم.

پیوست ها:


|اولترا سوند تراپی پیرونی|انحراف آلت تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|انزال زودرس|عدم نعوظ|میکروپنیس|ناتوانی آقایان|ناتوانی جنسی|وازکتومی|برگشت وازکتومی|

در مراحل آغاز رشد جنینی، اصلاً مهبل طفل، سوراخی ندارد. باری، آن لایه از بافتی كه در این مرحله كاملاً راه مهبل را مسدود كرده، تقریباً كمی قبل از تولّد دختر به طور ناقصی تقسیم شده، پیوستگی و یكپارچگی خود را از دست می‌دهد.

اندازه و شكلِ گسست و پارگی پرده بكارت در هر دختری نسبت به دیگری فرق می كند.

دخترانی هستند كه حتی در بطن مادر خود، به طوركلی این بافت را از دست می - دهند، آن هم به این علت ساده كه " لبان " سكس-ابزار آنها اعمّ از كوچك و بزرگ، همچون گلی، كاملاً از همدیگر شكفته شده و رشد یافته و البته به نحوی متقارن و زیبا شكافته شده است.

گاه در مورد برخی از دختران چنان است كه پرده بكارت آنها همچنان پس از تولّد نیز جلوی ورودی محبل آنها را سد كرده است، كه در این صورت می‌ بایست توسط پزشك مربوطه و والدین دختر چك شده و در صورت لزوم این مسدودیت را اگر نه به طور كامل، بلكه به شكلی ناقص از میان بردارند.

چرا که بعدها و در سنّ بلوغ خونروش ماهانه او به علّت همین موضوع مسدودیّت، مختل خواهد شد و باكتریهای مضّر در خون " حیض " ممكن است فرد را به شوك مرگ دچار كند.

پیوستها:

|اولترا سوند تراپی پیرونی|انحراف آلت تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|انزال زودرس|عدم نعوظ|میکروپنیس|ناتوانی آقایان|ناتوانی جنسی|وازکتومی|برگشت وازکتومی|


ایمیل