تغييرات حاصل از بلوغ در دختران

 

بلوغ دوره اي است كه در طي آن، مشخصات جنسي ايجاد و اعضاي تناسلي بالغ مي شوند. در دختران، بلوغ بين ‌10 تا 14 ‌سالگي شروع شده و 3 ‌تا 4 ‌سال طول مي كشد.

غده " هيپوفيز " شروع به ترشح هورمون هايي مي كند كه تخمدان ها را براي توليد هورمون هاي جنسي زنانه يعني " استروژن " و " پروژسترون "، تحريك مي كنند.

اين هورمون ها باعث ايجاد تغييرات فيزيكي از جمله بزرگي پستان ها و لگن ها و رشد موهاي عانه و زير بغل مي شوند و به دنبال آن، تخمك گذاري و قاعدگي را تحريك مي كنند.

پیوستها:


|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|ناتوانی جنسی|وازکتومی|برگشت وازکتومی|