چرخه قاعدگي

 

قاعدگي، بدن زن براي بارداري احتمالي آماده مي شود. اين چرخه به وسيله 4 هورمون تنظيم مي شود.

هورمون تحريك كننده " فوليكول " و هورمون " لوتئيني " كه از غده هيپوفيز ترشح    مي شوند، باعث بلوغ يك تخمك در يك فوليكول و آزاد شدن آن مي گردد.

پیوستها:

|اولترا سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی| وازکتومی|برگشت وازکتومی| خودارضایی|استمناء|

تخمك و فوليكول آن، " استروژن " و " پروژسترون " ترشح مي كنند كه باعث ضخيم شدن مخاط رحم مي شوند.

اگر يك تخمك بارور شود، خود را وارد سطوح داخلي رحم مي كند و اگر بارور نشود، در طول قاعدگي به همراه خون و سلول هاي حاصل از مخاط داخلي رحم، از بدن خارج مي شود.

اين چرخه حدود 28 ‌روز طول مي كشد ولي مدت زمان آن ممكن است از ماهي تا ماه ديگر و از زني به زن ديگر فرق كند. 

تخمك مي تواند در زمان تخمك گذاري كه از فوليكول آزاد مي شود، به وسيله يك اسپرم بارور گردد.