علل نازایی که به مردان ارتباط دارد

 

نازایی تنها یک مشکل زنانه نیست و بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارند و حدود ۵۰ درصد موارد را شامل می شوند.

 

عوامل زیر از جمله فاکتورهای خطر در ارتباط با نازایی مردان می باشند:

 

1- وجود سابقه عفونت پروستات یا ناحیه تناسلی

2- سابقه ضربه به بیضه ها یا چرخش بیضه ها،

3- سابقه بلوغ زودرس یا دیررس

4- تماس با مواد سمی در حین کار نظیر مس، کادمیوم و جیوه، اکسید اتیلن، کلرید وینیل، مواد رادیو اکتیو و اشعه

5- مصرف دخانیات

6- مصرف الکل به مقدار زیاد

7- تماس ناحیه های تناسلی با دماهای بالا

8- ترمیم فتق

9- بیضه نزول نکرده

10- داروهای مورد استفاده در دوران زخمها یا پسویازیس

11- سابقه مصرف دی استیل بسترول توسط مادر در حین بارداری و سابقه ابتلا به اوریون بعد از بلوغ

پیوستها:


ویاگرا |لارگو|زولوفت|تستوسترون|جینسینگ|تریبولس |سقنقو|دستگاه شوک ویو|اولترا سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|وازکتومی|برگشت وازکتومی