دستگاه تناسلی مردانه

وظیفة نهایی اجزاء مختلف دستگاه تناسلی مرد، تولید اسپرم است که آنرا به شکل منی تهیه می‌‌کند.

وظیفة دیگر این دستگاه تولید هورمون‌های مردانه است که برای بلوغ و ظاهر مردانه لازم است.

زمانیکه پسری بالغ می‌شود روزانه میلیونها اسپرم تولید می‌کند. هر سلول اسپرم بسیار کوچک است در حد ۰۵/۰ میلی‌متر است.

با تحریک شدن جنسی مرد، آلت سفت و سخت می‌شود، عضلات درون اعضاء جنسی منقبض میشوند و بدینوسیله مایع منی به بیرون ریخته می‌شود که به این عمل انزال می‌گویند. با هر انزال حدود ۵۰۰میلیون اسپرم از بدن خارج می‌شود.

دستگاه تناسلی مردانه شامل قسمتهای زیر است:

  بیضه‌ها

•  لوله‌هاي خارج کننده به نام اپی دیدیم و وازدفران

•  غدد ضمیمه شامل پروستات و غدد منی ساز

•  آلت مردانه

 


چاپ   ایمیل