ستن لوله هاي اسپرم بر (وازکتومی بدون تيغ جراحي ):
توضيح روش:
وازكتومي بدون تيغ جراحي يك روش دائمي پيشگيري ازبارداري براي آقايان است .اين روش با يك عمل جراحي سرپايي و بي حسي موضعي و معمولا در فاصله زماني كوتاه تر از 20دقيقه انجام مي شود.
روش انجام وازكتومي:
در وازکتومی يك سوراخ كوچك برروي كيسه بيضه ايجاد مي شود و از اين طريق لوله هاي اسپرم بر بسته مي شوند.
وازكتومي براي چه افرادي مناسب است؟
۱. كساني که مايلند روشي را استفاده كنند كه با فعاليت جنسي آنها تداخلي نداشته و همچنين نياز به يادآوري ومرجعه مكرر نداشته باشد .
۲. كساني که تصميم به استفاده از يك روش دائمي پيشگيري از بارداري دارند.
3. كساني كه نيازمند روش دائمي پيشگيري از بارداري هستند كه اثر بخشي بيشتر،نياز كمتر به مراقبت هاي قبل وپس از عمل ، احتمال بيشتر در موفقيت عمل برگشت،زمان كوتاه تر عمل جراحي ، امكان كسب اطمينان از موفقيت عمل و عارض كمتر در مقايسه با بستن لوله هاي رحمي داشته باشد.
4.كساني كه نيازمند استفاده از يك روش دائمي پيشگيري از بارداري هستند كه دردراز مدت براي سلامتي عارضه نداشته باشد.

پیوستها:


جینسینگ|تریبولس |سقنقو|دستگاه شوک ویو|اولترا سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی|واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|انزال زودرس|