مزاياي وازكتومي:
1)اثربخشي بالا و دائمی بودن
2) نداشتن تداخل بافعاليت جنسي
3) عدم نياز به يادآوري ومراجعات مكرر
4) نداشتن اثرمنفي برقدرت مردانگي،ميل جنسي وصفات ثانويه مردانه(ريش،سبيل،صداي مردانه).
5) تاثيرنداشتن برحجم وظاهرمايع مني وكيفيت تماس جنسي
6) افزايش لذت جنسي بدليل ازبين رفتن نگراني حاملگي ناخواسته
7)نياز نداشتن به بيهوشي
عوارض شايع و چگونگي برخورد با آن ها:
وازكتومي عارضه دراز مدت قابل توجهي نداشته و عارضه هاي احتمالي آن محدود به محل عمل مي باشد.اين عارضه ها شامل درد،سوزش و كبودي مختصر ناحيه عمل بوده كه عموما بعد از حداكثر يك هفته برطرف مي شوند.
هشدارها:
مواردي هستندكه فرد وازكتومي شده درصورت رويارويي باآنها، بايد فورا به مركز انجام دهنده وازكتومي مراجعه نمايد:
1) تب بيش از38 درجه تا 4هفته، به ويژه درهفته اول
2) دردشديد ناحيه عمل كه به مسكن هاي معمولي پاسخ ندهد.
3) خروج خون وچرك ازمحل زخم
4)تورم بيش از حد كيسه بيضه

 

 

 

پیوستها:


واریکوسل|پرواکستندر|لاوسیت|وکیوم|ویاگرا|لارگو|زولوفت|انزال زودرس|عدم نعوظ|میکروپنیس|ناتوانی آقایان|ناتوانی جنسی|وازکتومی|برگشت وازکتومی| خودارضایی|استمناء|