دستورات پس ازعمل:
1) استراحت به مدت يك روز
2) آب نزدن به محل عمل تا2روز
3) نداشتن تماس جنسي تا4روز
4) پوشيدن شورت تنگ ويابيضه بند
5)انجام ندادن كار سنگين تا يك هفته
نكته قابل توجه:
- بهتر است يك هفته پس از عمل براي معاينه محل عمل به پزشكي كه عمل را انجام داده است مراجعه شود.
- سه ماه پس از انجام وازكتومي بايد براي انجام آزمايش به منظور اطمينان از نبودن اسپرم در مايع مني به مركز انجام دهنده وازكتومي مراجعه صورت گيرد.لازم است در اين مدت تا گرفتن جواب آزمايش از يك روش مطمئن جلوگيري ازبارداري مانند كاندوم استفاده شود.
- ضمنا براي پي گيري و اطمينان از موفقيت كامل عمل ، آزمايش بعدي با فاصله زماني يك ماه از آزمايش اول (يعني چهار ماه پس از عمل)انجام خواهد شد. 
برگشت پذيري وازكتومي بدون تيغ جراحي:
وازكتومي بدون تيغ جراحي يك روش دائمي پيشگيري ازحاملگي بوده ومتقاضياني كه خواهان فرزند ديگري هستند به هيچ عنوان نبايد از اين روش استفاده نمايند.

 

 

پیوستها:


عدم نعوظ|میکروپنیس|ناتوانی آقایان|ناتوانی جنسی|وازکتومی|برگشت وازکتومی| سوند تراپی |آلت تناسلی|پیرونی|انحراف آلت تناسلی|سایز آلت تناسلی|بیماری های تناسلی